Status:

Aktualnie realizowany

Podziel się

Nadchodzą! Jak ich przywitamy?


Nadchodzą! Jak ich przywitamy?

 
O projekcie

Przygotowanie na przyjęcie uchodźców wymaga rozeznania potrzeb oraz zbadania możliwości integracyjnych. Stąd w projekcie zbadane zostaną jedne z kluczowych elementów obecności uchodźców w Polsce w zakresie ich recepcji (przygotowanie Straży Granicznej na napływ dużej liczby migrantów, sposoby kontrolowania przez służby ich obecności w Polsce w relacji zapewnienie bezpieczeństwa publicznego v. nienadużywanie uprawnień) oraz integracji (sposób nauczania j. polskiego w ośrodkach dla uchodźców, przygotowanie samorządów lokalnych). Badanie zaowocuje rekomendacjami odnośnie do poprawy działania tych instytucji.
 
Zbadane zostaną także lokalne społeczności – ich nieformalni liderzy oraz nacjonalistyczna młodzież. Analiza ich postaw pozwoli na przygotowanie odpowiednich programów informacyjnych czy prewencyjnych.
 
Większość badań ma charakter nowatorski, a partnerzy projektu są specjalistami w zakresach objętych ich badaniami, stąd gwarantują ich wysoką jakość i adekwatność rekomendacji.
 
Działania projektowe:         
  • Monitoring granicy
  • Monitoring prawno-instytucjonalnych uwarunkowań nadzoru nad uchodźcami
  • Ewaluacja oferty nauczania języka polskiego jako języka obcego dla uchodźców
  • Analiza przygotowania lokalnych instytucji do przyjęcia uchodźców z programu relokacji i przesiedleń
  • Analiza funkcjonowania ośrodków pobytowych dla cudzoziemców w lokalnych społecznościach w kontekście  przyjęcia uchodźców z programu relokacji i przesiedleń– perspektywa mieszkańców
  • Badanie postaw grupy młodych Polaków, deklarujących poglądy nacjonalistyczne
  • Działania informacyjne

Publikacje powstałe w ramach projektu:

Nauka języka w integracji uchodźców - doświadczenia innych państw.

Język polski w ośrodkach. Wyniki badania ewaluacyjnego.


Analiza przygotowania lokalnych instytucji do przyjęcia uchodźców z programu relokacji i przesiedleń. Raport końcowy z badań fokusowych.


Lider projektu:  Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 
Partnerzy: Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Panoptykon, Fundacja Polskie Forum Migracyjne

Projekt „Nadchodzą! Jak ich przywitamy?” realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.


Podziel się

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Niemcy w zbliżeniu

Opisujemy fakty, komentujemy decyzje, tłumaczymy zawiłości niemieckiej polityki #niemcywzblizeniu
Zapisz się do newslettera
Newsletter