Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Na styku kultur – działania na rzecz budowy dialogu międzykulturowego


Projekt odpowiada na potrzeby szkoleniowe cudzoziemców w Polsce, w tym zwłaszcza kobiet-migrantek i młodych migrantów oraz osób, które pracują z lub na rzecz migrantów. Projekt przewiduje prowadzenie różnych dodatkowych działań na rzecz rozwoju dialogu międzykulturowego - realizację kampanii społecznej,  organizację konkursu filmowego i prowadzenie bloga.
W ramach projektu zaplanowano m.in. następujące działania:
·         Cykl warsztatów z wiedzy prawnej i obywatelskiej dla studentów zagranicznych (obywateli państw trzecich).

·         Cykl warsztatów adaptacji kulturowej dla obywateli państw trzecich.

·         Cykl warsztatów kształtujących umiejętności międzykulturowe dla grup studentów zagranicznych (obywateli państw trzecich) oraz grup składających się z polskich i zagranicznych studentów.

·         Cykl szkoleń dla pracowników i organizacji pozarządowych pracujących na rzecz/z obywatelami państw trzecich.

·         Cykl szkoleń dla nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych pracujących z obywatelami państw trzecich w klasach wielokulturowych.

·         Cykl szkoleń integracyjnych dla migrantek.

·         Konkurs filmowy „Na styku kultur”.

·         Blog „Na styku kultur”.
 
Celem działań podejmowanych w ramach projektu jest wzmacnianie dialogu międzykulturowego pomiędzy przedstawicielami polskiego społeczeństwa a obywatelami państw trzecich i podnoszenie świadomości Polaków na temat potrzeb integracyjnych cudzoziemców i ich praw w Polsce.

W ramach projektu zostaną także wzmocnione kompetencje międzykulturowe osób pracujących z migrantami, co w konsekwencji przyczyni się do wzmocnienia świadczonej im systemowej pomocy w procesie integracji ze społeczeństwem przyjmującym.

Relacja z warsztatów adaptacji kulturowej 19-20 maja oraz warsztatów międzykulturowych 22-23 maja

Relacja z warsztatów międzykulturowych 5-6 czerwca


Zapytanie ofertowe na przygotowanie spotu w ramach projektu „Na styku kultur - działania na rzecz budowy dialogu międzykulturowego”.

Informacja o wyborze wykonawcy w ramach zapytania ofertowego na przygotowanie spotu w ramach projektu „Na styku kultur - działania na rzecz budowy dialogu międzykulturowego”.


W ramach projektu przygotowano spot „Dzisiaj cudzoziemcy – jutro nowi obywatele”:


Czas trwania projektu: styczeń 2014 - czerwiec 2015
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter