Status:

Projekt

Podziel się

My o nas dla Was – wiedza na rzecz organizacji migranckich


Naszym celem jest dostarczenie rzetelnej wiedzy o działających aktualnie w Polsce organizacjach migranckich - zarządzanych przez osoby z doświadczeniem migracji i działających na rzecz takich osób. Badanie na temat tych organizacji oraz inicjatyw zostanie zaprojektowane i przeprowadzone przez migrantki i migrantów.

Co jeszcze chcemy osiągnąć poprzez realizację projektu?
 
  • Opracowanie i przetestowanie strategii rozwoju organizacji migranckich
  • Wsparcie procesu włączania organizacji migranckich do głównego nurtu życia społecznego
  • Rozwój instytucjonalny organizacji migranckich, a także ich sieci i organizacji parasolowych
  • Ułatwienie prowadzenia rzecznictwa potrzeb i interesów migrantów i migrantek
  • Stworzenie zalążków ruchu sojuszniczego, który pomoże organizacjom migranckim zyskać realny wpływ na polityki obywatelskie i warunkujące aktywność w społeczeństwie obywatelskimBADANIE     I    BRANŻOWA SIEĆ WSPÓŁPRACY   I   NAGRANIA WIDEO


Partnerzy:

Fundacja Instytut Spraw Publicznych jest niezależnym ośrodkiem analitycznym, który od 25 lat prowadzi badania, przygotowuje ekspertyzy i rekomendacje dotyczące podstawowych kwestii polityki publicznej. Prowadzona przez ISP działalność badawcza ma zawsze charakter praktyczny, jej celem jest nie tylko diagnoza wyzwań, ale także rekomendowanie możliwych rozwiązań, które następnie poddane są szerokiej debacie. Do głównych obszarów tematycznych ISP należą: zrównoważony rozwój i polityka klimatyczna, polityka społeczna, społeczeństwo obywatelskie i demokracja, polityka europejska, migracja oraz równość płci.

Fundacja Kultury bez Granic powstała w Warszawie w 2013 roku. Zajmuje się promowaniem różnorodności kulturowej, pomaganiem osobom wykluczonym społecznie i ofiarom przemocy na tle rasistowskim, a także wspieraniem uchodźców i uchodźczyń przebywających w Polsce, w tym zwłaszcza samotnych matek, ofiar przemocy wojennej i domowej. Założycielką fundacji jest Emina Ragipović - uchodźczyni z pochodzenia Boszniaczka.

Fundacja Kobiety Wędrowne została założona w 2018 r. jako kontynuacja wspólnych działań nieformalnej grupy kobiet z Polski i przymusowych imigrantek mieszkających w Trójmieście. Jej celem jest samopomoc i samoorganizacja kobiet  migrujących i ich rodzin poprzez wspieranie udziału imigrantek/ów i uchodźczyń/ów w życiu publicznym, ekonomicznym i kulturalnym; znoszenie barier związanych z dostępem migrantek/ów do wiedzy, usług publicznych i działalności gospodarczej; a także przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć oraz przemocy wobec kobiet. Misją fundacji jest budowanie społeczności otwartych na różnorodność, gdzie wielokulturowość jest bogactwem, a synergia wypływająca ze współdziałania staje się źródłem innowacyjnych idei.  

Fundacja WOT powstała na początku 2016 r. Zajmuje się ochroną praw człowieka, aktywizmem obywatelskim, współpracą międzynarodową, rozwojem niezależnych mediów i integracją migrantów w Polsce. Celem działań Fundacji jest polsko-rosyjski dialog społeczeństwa obywatelskiego.  

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

 
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter