Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Monitoring Stosunków Przemysłowych, Warunków Pracy oraz Procesów Restrukturyzacji w Polsce

Instytut Spraw Publicznych od 2002 roku realizuje monitoring stosunków przemysłowych, warunków pracy i procesów restrukturyzacji w Polsce. Pełni tym samym rolę Krajowego Korespondenta Eurofound dla Polski. Podobne ośrodki korespondenckie znajdują się w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej.


Nasze działania polegają na analizie zmian zachodzących w powyższych obszarach, a ich realizacja możliwa jest dzięki systematycznej lekturze komunikatów i stron internetowych partnerów społecznych, polskiej prasy,  specjalistycznych publikacji, raportów z badań oraz internetowych portali informacyjnych. Monitoring pozwala identyfikować kluczowe zmiany w trzech analizowanych obszarach, sygnalizować wynikające z nich szanse i zagrożenia oraz komunikuje je na poziomie europejskim.

Realizacja monitoringu stosunków przemysłowych, warunków pracy i procesów restrukturyzacji w Polsce jest odpowiedzią na program prowadzony przez European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound). Instytucja ta, jako jeden z pierwszych organów Unii Europejskiej powołanych do pracy w wyspecjalizowanych dziedzinach polityki UE, przyczyniać ma się do planowania i projektowania lepszych warunków życia i pracy w Europie.

Instytut Spraw Publicznych realizuje monitoring w ramach trzech obserwatoriów prowadzonych przez Eurofound:


   Europejskie Obserwatorium Życia Zawodowego (EurWORK)
   Europejskie Obserwatorim Jakości Życia (EurLIFE)
    Europejskie Centrum Monitorowania Zmian (EMCC)
Kierownik projektu: Dominik Owczarek
e-mail: dominik.owczarek@isp.org.pl
tel: 22 556 42 90

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter