Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Monitoring działania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieCelem projektu, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Polityki Społecznej, był monitoring wdrażania i ocena skutków wejścia w życie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W styczniu 2005 roku zespół Programu Polityki Społecznej ukończył prace nad przygotowaniem raportu końcowego na temat współpracy sektora obywatelskiego z administracją publiczną. Raport przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w okresie od października do grudnia 2004 (w 16 województwach przeprowadzono zogniskowane wywiady grupowe z przedstawicielami organizacji pozarządowych i urzędnikami administracji publicznej na szczeblu: regionalnym i lokalnym). Obok wyników badań jakościowych, raport zawiera analizę dokumentów powstających w urzędach, regulujących kwestię współpracy NGO i administracji samorządowej.

Kierownik projektu: dr Marek Rymsza
Koordynator projektu: Kamila Hernik
Okres realizacji:wrzesień 2004 – styczeń 2005
Źródło finansowania: Ministerstwo Polityki Społecznej
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter