Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Migranci w Europie Środkowej


Międzynarodowy projekt „Migranci w Europie Środkowej” ma na celu zbadanie, w jaki sposób dorobek prawny UE oraz pozostałe narzędzia unijne wpływają na politykę migracyjną i integracyjną  (oraz ich wymiar praktyczny) w krajach wyszehradzkich. Projekt ma wzmocnić współpracę między ekspertami w dziedzinie migracji z tych krajów, jak również stworzyć przestrzeń do wypowiedzi dla samych migrantów na ważne dla nich tematy, takie jak łączenie rodzin, pozwolenie na pobyt czy podejmowanie pracy na terenie UE. Równie istotnym celem projektu jest podniesienie świadomości na temat omawianej problematyki wśród przedstawicieli społeczeństwa przyjmującego w Polsce, Czechach, Słowenii, Słowacji i na Węgrzech.

Działania podejmowane w ramach projektu przyczynią się do stworzenia sieci między organizacjami partnerskimi z Europy Środkowej, która pozwoli na lepszą współpracę w kwestii integracji migrantów. W konsekwencji, projekt ma sprowokować ożywienie debaty na tematy związane ze zjawiskiem migracyji przy jednoczesnym stworzeniu warunków do uczestnictwa w niej migrantów.
 
Strona internetowa projektu >>>
 
Tematy podejmowane w ramach projektu:
- pozwolenie na pracę i pozwolenie na pobyt
- łączenie rodzin
- migracje w celu podjęcia edukacji na terenie UE
 
Organizacje partnerskie:
- Instytut Spraw Publicznych
- Society of Goodwill (Słowacja)
- Independent Journalism Foundation (Węgry)
- Peace Institute (Słowenia)
- Multikulturni Centrum Praha (Czechy)
- People in Need (Czechy)
 
Relacja z seminarium  „Stambuł i Delhi w Warszawie. Plany i strategie imigrantów z Azji i Bliskiego Wschodu w Polsce”  >>>

Relacja z seminarium „Prawo cudzoziemca do życia rodzinnego w Polsce – instytucja łączenia rodzin w praktyce"  >>>

Filmik
z seminarium  >>>

Artykuły powstałe w ramach projektu:
An overview of the migration policies and trends – Poland
The logic of “paper marriages”


Materiały z udziałem migrantów: 
Migrants viev on the family reunification in Poland
My Dream of Family Reunification
Home in Poland, kids in Vietnam
Syrian engineer working at the Polish bar
Shagy, the Master of Sheesha from Israel
Victoria's future in bureacratic hands

Czas trwania projektu: wrzesień 2012 – luty 2014
 
Dalszych informacji na temat projektu udziela Karolina Grot, koordynator projektów/analityk w Programie Polityki Migracyjnej (e-mail: karolina.grot@isp.org.pl, tel. 22-556-42-78).
 

Projekt finansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu “Europe for Citizens” oraz Międzynarodowego Funudszu Wyszehradzkiego
 

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter