Status:

Projekt

Podziel się

Migracja studentów ukraińskich do Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier: perspektywa kapitału społecznego


Ukrainian students migration to Poland, Czech Republic, Slovakia  and Hungary: human capital perspectives jest innowacyjnym w swojej tematyce międzynarodowym projektem badawczym, którego  głównym celem jest pozyskanie wiedzy na temat tego jak Polska, Czechy, Słowacja i Węgry mogą skorzystać w sposób najbardziej efektywny z zawodowego oraz społecznego kapitału studentów ukraińskich, którzy wybierają studia w tych krajach.
Z wewnątrzkrajowych statystyk wynika, że liczebność studentów z Ukrainy w państwach Grupy Wyszehradzkiej znacząco wzrosła w skutek m.in. niestabilności ekonomicznej w Ukrainie, jak również dzięki efektywnym kampaniom prowadzonym wśród uniwersytetów krajów, gdzie podejmują kształcenie.

Projekt poszukuję odpowiedzi na pytania:

Czy trendy ekonomiczne, migracja i polityka pracy w wymienionych państwach jest dostosowana do motywacji i planów na przyszłość młodych Ukraińców?  Ilu z nich planuje osiedlić się w kraju ukończenia studiów, ruszyć dalej na Zachód, a ilu – powrócić do Ukrainy? Jakie są motywacje uczelni publicznych i prywatnych rekrutowania studentów zagranicznych, a w szczególności ukraińskich? Czym charakteryzuje się ich proces rekrutacyjny? Jaki jest ogólny obraz tej grupy studenckiej (wyniki w nauce, frekwencja, biegłość językowa etc.)? Z jakimi trudnościami się spotykają oraz jakie są sposoby ich namierzania i minimalizowania przez uczelnie? Co można powiedzieć o konkurencyjności ukraińskich absolwentów na rynku pracy? I wreszcie, czy i dlaczego przepisy dotyczące edukacji i migracji utrudniają te procesy? Jakie są możliwe zmiany w bieżącym stanie rzeczy?

Odpowiedź na te i wiele innych pytań może wpłynąć na zwiększenie szans na bardziej efektywne włączanie potencjału tej ciągle powiększającej się grupy społecznej, jak również przyczynić się do ogólnej poprawy ich doświadczeń pobytu i studiowania w Polsce i innych badanych krajach. Aby tak się stało zespół projektu prowadzi kilku etapowe działania badawcze.

Należą do nich:

- zbieranie danych statystycznych oraz ich analiza

- wywiady pogłębione z przedstawicielami kluczowych instytucji (ministerstwa, urzędy ds. cudzoziemców, uczelnie, agencje pośredniczące, eksperci)

- ankieta wśród ukraińskich studentów.

Efektem prac będą publikacje podsumowujące zebrany materiał w każdym z czterech krajów. Ukażą się one w języku angielskim na stronie Instytutu Spraw Publicznych i partnerów w lecie 2018 roku.

Lider projektu:

Fundacja Instytut Spraw Publicznych (ISP)
http://isp.org.pl/

Partnerzy Projektu:

Centre for Society Research (CEDOS)
www.cedos.org.ua

Association for International Affairs (AMO) ­
http://www.amo.cz

Yehuda Elkana Center for Higher Education Central European University
https://www.ceu.edu/unit/elkanacenter

Slovak Foreign Policy Association
www.sfpa.sk

Projekt finansowany przez Fundusz Wyszehradzki oraz Królestwo Niderlandów
www.visegradfund.org                                 www.minbuza.nl
 
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter