Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Metodologia przygotowania bazy danych do identyfikacji zdarzeń o charakterze dyskryminacyjnym, ksenofobicznym czy rasistowskim

Celem projektu było opracowanie metodologii i systemu gromadzenia danych o zdarzeniach o charakterze dyskryminacyjnym, ksenofobicznym i rasistowskim, stworzenie narzędzia pozwalającego monitorować zjawisko rasizmu, dyskryminacji rasowej i ksenofobii, oraz przygotowanie jednolitych kryteriów/przesłanek (definicji i pytań) pozwalających zarejestrować, a następnie zakwalifikować dany przypadek jako przejaw rasizmu, dyskryminacji rasowej i ksenofobii.

W ramach projektu zrealizowany został szereg zadań:
1. Przeprowadzenie kwerendy oraz opracowanie raportu wstępnego na temat doświadczeń zagranicznych (w tym unijnych) oraz krajowych w dziedzinie monitorowania i rejestrowania przypadków zdarzeń o charakterze dyskryminacyjnym, ksenofobicznym czy rasistowskim.
2. Opracowanie raportu na temat sytuacji w Polsce z punktu widzenia monitoringu zjawiska poprzez przeprowadzenie i opracowanie wywiadów z kluczowymi osobami odpowiadającymi za zbieranie danych w zakresie dyskryminacji rasowej, rasizmu i ksenofobii.
3. Przeprowadzenie badania oraz opracowanie raportu z analizy doświadczeń wybranych państw w zakresie zbierania danych o dyskryminacji rasowej, ksenofobii i rasizmie.
4. Na podstawie zebranych materiałów i badań opracowane zostało studium wykonalności wprowadzenia konkretnych rozwiązań w Polsce, w szczególności słownik terminów i zbiorcza metodologia zbierania tego typu danych. Produkty te zostały poddane analizie w trakcie seminarium.

Projekt był realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej.
 

Projekt finansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zobacz obraz w pełnych rozmiarachPodziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter