Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Mapping out Possibilities of V4 Countries in Strengthening the Civil Society Sectors of Serbia and Georgia (2010)


Cel projektu badawczego
Celem projektu jest analiza wsparcia dla serbskiej i  gruzińskiej demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego tych państw, udzielanego przez członków Grupy Wyszehradzkiej (V4) jak również inne państwa oraz rządowe i pozarządowe organizacje międzynarodowe.

Podczas trzyletniego projektu ewaluacji zostanie poddana działalność donorów w dwóch wspomnianych państwach. Badanie koncentruje się na wspieraniu demokracji poprzez pomoc dla społeczeństwa obywatelskiego na tle ogółu pomocy udzielanej tym państwom. Rezultatem badań będzie publikacja zawierająca rekomendacje dla rozwoju i poprawy wsparcia społeczeństwa obywatelskiego poprzez kraje Grupy Wyszehradzkiej.

Termin realizacji projektu
2009-2011

Projekt finansowany przez:
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (http://visegradfund.org/)

Partnerzy
Centre for EU Enlargement Studies, Budapeszt (koordynator)
Center of the Slovak Foreign Policy Association, Bratysława
EUROPEUM Institute For European Policy, Praga
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter