Status:

Projekt

Podziel się

Let Us Participate!


Głównym celem projektu „Let Us Participate! Cross-border reorganization and the future of employee involvement in corporate governance” jest zwiększenie zaangażowania pracowników w uczestnictwo w procesach związanych z międzynarodowymi przekształceniami przedsiębiorstw, takimi jak fuzje, podziały czy relokacje.  Środkami jego realizacji będą:

•    upowszechnianie wiedzy na temat unijnego prawa i kształtowanie świadomości dotyczącej praw pracowniczych zwłaszcza związanych z dostępem do informacji, konsultacji i partycypacji,
•    wzmacnianie współpracy międzynarodowej przedstawicieli pracodawców i pracowników,
•    rozwijanie najważniejszych instytucji demokracji pracowniczej na szczeblu międzynarodowym, takich jak europejskie rady zakładowe (ERZ) czy przedstawicielstwo pracowników w zarządzaniu (PPZ).
Projekt zakłada szereg działań adresowanych do partnerów społecznych oraz pracowników zaangażowanych w ERZ i zasiadających w organach zarządczych międzynarodowych przedsiębiorstw. Będą to przede wszystkim organizowane w różnych krajach partnerskich warsztaty, w trakcie których wypracowane zostaną rozwiązania, rekomendacje oraz plan działań służących wzmocnieniu partycypacji pracowniczej w warunkach globalizacji.

Czas realizacji: luty 2020 – październik 2022

Organizacje uczestniczące w projekcie:
•    Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori (CONFSAL) (Włochy) - lider
•    Federaciòn De Trabajadores Independientes del Comercio (FETICO) (Hiszpania)
•    Business Confederation of Macedonia (BCM) (Północna Macedonia)
•    Instytut Spraw Publicznych (ISP) (Polska)
•    Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce (FZZMiH) (Polska)
•    Forum for International Cooperation (FIC) (Dania)

Partnerzy stowarzyszeni:
•    Uniunea Sindicala Teritoriala – Filiala Brasov a Confederatiei Nationale Sindicale Cartel Alfa – Cartel Alfa Brasov (Rumunia)
•    Samostoen Sindikat na Robotnicite od Energetika, Rudarstvo I Industrija na R. Makedonija (SSERI) (Północna Macedonia)
•    European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) (Belgia)
•    Asociaciòn Industrial Técnica y de Comercio (ASITECO) (Hiszpania)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach linii budżetowej „Improving Expertise in the field of Industrial Relations“.


Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter