Status:

Projekt

Podziel się

Kształtowanie integracji europejskiej poprzez aktywność w kraju. W jaki sposób organizacje społeczeństwa obywatelskiego mogą wpływać na proces integracji europejskiej poprzez kształtowanie pozycji narodowych (2012 - 2014)


Kształtowanie integracji europejskiej poprzez aktywność w kraju. W jaki sposób organizacje społeczeństwa obywatelskiego mogą wpływać na proces integracji europejskiej poprzez kształtowanie pozycji narodowych

Czas trwania projektu: listopad 2012 - kwiecień 2014

W roku 2014, w dziesięć lat od wstąpienia Łotwy, Polski oraz Czech do Unii Europejskiej, projekt stawia następujące pytanie: czy organizacje pozarządowe podejmują aktywne próby kształtowania procesu integracji europejskiej poprzez działania prowadzone w kraju, mające na celu wywarcie wpływu na pozycję podmiotów krajowych wobec projektów unijnych aktów prawnych i dokumentów programowych. Poszukując odpowiedzi na powyższe pytanie, badanie będzie dotyczyło warunków działania i doświadczeń NGO na Łotwie, w Polsce, w Czechach a także w innych państwach członkowskich. Analizie poddane zostaną przepisy regulujące zaangażowanie NGO w kilku państwach członkowskich. Zbadane zostaną również rzeczywiste działania przedstawicieli NGO na Łotwie, w Polsce i w Czechach. Badanie zostanie przeprowadzone w oparciu o kwestionariusze oraz wywiady z przedstawicielami ministerstw i NGO. Badanie obejmie następujące dziedziny: Partnerstwo Wschodnie, kwestie instytucyjne (pakt fiskalny, europejska inicjatywa obywatelska, Europejska Służba Działań Zewnętrznych) oraz migracje i integracja migrantów.  

Trzy główne cele projektu:
- Porównanie warunków działania i ich rzeczywistego wykorzystania przez NGO starające się wpłynąć na pozycję narodową na Łotwie, w Polsce i w Czechach.
- Propagowanie wśród przedstawicieli NGO wiedzy na temat możliwości wpływania na kształt procesu integracji europejskiej.
- Podkreślenie korzyści wynikających z udziału NGO w kształtowaniu procesu integracji, a szczególnie wartości opinii opartych na badaniach naukowych.

Wyniki badań zostaną opublikowane w języku polskim, łotewskim, czeskim i angielskim. Będą one rozpowszechniane na seminariach i konferencjach w Polsce, na Łotwie i w Czechach.

Partnerzy projektu: Centre for Public Policy PROVIDUS i Institute for European Policy EUROPEUM. W projekt zaangażowani zostaną także analitycy z  European Policy Institutes Network.

Kontakt:
Aleksander Fuksiewicz
Analityk/Koordynator Projektów – Program Europejski
aleksander.fuksiewicz@isp.org.pl
tel.: (48 22) 5564268
 
Projekt jest współfinansowany ze środków programu „Europa dla obywateli”
 
 

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter