Status:

Projekt

Podziel się

Kryzys energetyczny a ochrona klimatu


Efektywne działania proklimatyczne podjęte w obecnej dekadzie zadecydują, czy Europie uda się osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Wybuch wojny w Ukrainie oraz kryzys energetyczny nie zmieniają planów UE związanych z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu, ale stanowią istotne zagrożenie dla realizacji jego ambitnych założeń. 

Kryzys energetyczny wpływa na pogłębianie negatywnych nastrojów społecznych wprost wynikających z rosnących cen, szerzącego się ubóstwa energetycznego oraz ogólnych obaw o przyszłość. 
W tym kontekście działania na rzecz ochrony klimatu mogą nie tylko wypaść z listy priorytetów poszczególnych rządów, ale także zostać wskazane jako czynnik wywołujący kryzys energetyczny i gospodarczy. 

Jak pokazują badania ISP na temat dezinformacji dotyczącej klimatu, polityka klimatyczna jest już wykorzystywana jako narzędzie gry politycznej, służące m.in. usprawiedliwianiu wysokich cen energii i zaniechań państwa w transformacji energetycznej. Można się spodziewać, że te praktyki nasilą się w związku z kampaniami wyborczymi w 2023 i 2024 roku w Polsce.  

Celem projektu jest wzmocnienie odporności polskiego społeczeństwa na negatywne skutki kryzysu energetycznego oraz przeciwdziałanie pogłębianiu się nastrojów antyklimatycznych, antyeuropejskich i antydemokratycznych. Cel ten będzie realizowany poprzez następujące działania:

•    badania samorządów i osób indywidualnych dotyczące radzenia sobie z kryzysem energetycznym
•    badanie aktywistów, ruchów i organizacji klimatycznych i ich działań w kontekście kryzysu klimatycznego
•    ewaluacja rozwiązań systemowych w Polsce oraz analiza dobrych praktyk z innych krajów
•    wypracowanie rozwiązań (warsztaty z udziałem ekspertów z różnych dziedzin)
•    wydarzenia sieciujące i szkoleniowe (cykl spotkań dla aktywistów, organizacji i ruchów klimatycznych)
•    wydarzenia upowszechniające (kampania medialna, debata, wywiady prasowe i radiowe)

Każdy z etapów angażuje różne grupy interesariuszy: samorządy, indywidualnych obywateli, osoby i organizacje działające na rzecz klimatu i transformacji, polityków szczebla centralnego i lokalnego oraz szeroką opinię publiczną. 

Realizację projektu przewidziano na 18 miesięcy (styczeń 2023-czerwiec 2024).

Projekt jest realizowany z grantu Open Society Foundations
 
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter