Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Korupcja a Fundusze UE (Save public assets) (2006 - 2007)


Projekt: Save public assets                                              („Korupcja a fundusze UE”)
Międzynarodowy projekt, którego celem jest monitorowanie zagrożeń korupcyjnych przy rozdziale i wykorzystaniu unijnych środków pomocowych (ze szczególnym uwzględnieniem Funduszy Strukturalnych UE).
Dla realizacji tego celu grupa międzynarodowych ekspertów przygotowała metodologię i zakres badań, które przeprowadziły instytucje badawcze i organizacje pozarządowe z Polski (Instytut Spraw Publicznych), Łotwy, Litwy, Czech i Węgier. Koordynatorem projektu jest łotewski think-tank PROVIDUS.
Wyniki badań w poszczególnych państwach zostały zaprezentowane na konferencji podsumowującej  w Rydze w marcu 2007 r.
Wyniki badań przeprowadzonych w ramach polskiego komponentu projektu zostały także przedstawione w raporcie pt. "Zapobieganie korupcji w wykorzystaniu funduszy unijnych" (pod redakcją dr. Tomasza Grzegorza Grosse). Raport ukazał się w kwietniu 2007 r. i jest dostępny w księgarni ISP.


                 Inne materiały związane z projektem 

 
Do pobrania: Raport ISP "Save Public Assets. Monitoring Corruption Threats in the Distribution of Structural Funds". Jako część większego raportu został on  również opublikowany przez łotewski think-tank PROVIDUS.
 
Raport (w formacie pdf.)

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter