Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Konferencja "Handel ludźmi a migracja. Pomoc i reintegracja ofiar handlu"


 Konferencja została zorganizowana przez Instytut Spraw Publicznych we współpracy z Ambasadą Wielkiej Brytanii i Ambasadą Szwecji w Polsce. Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie pomocy ofiarom handlu ludźmi, a także wzmocnienie współpracy między organizacjami pozarządowymi i rządowymi w tej dziedzinie. Ponadto, ważnym problemem poruszonym podczas konferencji była wymiana dobrych praktyk między instytucjami w zakresie zapobiegania zjawisku i pomocy ofierze handlu.

Pierwsza część spotkania poświęcona była sposobom reintegracji kobiet-ofiar handlu ludźmi. Zaprezentowane w niej zostały wyniki badań nad wizerunkiem ofiar handlu kobietami w polskiej prasie. W trakcie drugiej części konferencji przedstawiony został problem zapobiegania handlowi ludźmi. Omówiono tematy dotyczące sytuacji dziecka-ofiary i zapobiegania handlowi dziećmi w Polsce. Ostatni panel konferencji dotyczył krajowych systemów walki z handlem ludźmi, jak również współpracy między instytucjami rządowymi a organizacjami pozarządowymi w Polsce, Estonii oraz w Belgii w tym zakresie. Umożliwił on poznanie sposobów radzenia sobie z handlem ludźmi w innych krajach i wypracowanie skutecznych, dobrze skoordynowanych działań wycelowanych w zorganizowane grupy przestępcze.
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter