Status:

Projekt

Podziel się

Kobiety w polskiej polityce zagranicznej


Trzydziestolecie przemian społeczno-demograficznych w Polsce, w tym prowadzonej samodzielnie polityki zagranicznej skłania do pytania, kto i jak kształtuje tę politykę. Jedną z mało dyskutowanych dotychczas kwestii jest zagadnienie obecności kobiet w polityce zagranicznej i ich roli, dlatego projekt ma na celu ustalenie, jak silna jest reprezentacja kobiet na stanowiskach, które wpływają na kształtowanie polskiej polityki zagranicznej oraz jak silny jest ten wpływ. Dotychczas stanowisko ministra spraw zagranicznych piastowała po 1989 roku tylko jedna kobieta, ale w wielu rządach kobiety zajmowały stanowiska sekretarzy stanu w MSZ, a Danuta Huebner była kluczową postacią podczas negocjacji w sprawie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Znane są również niektóre polskie europosłanki, jak Róża Thun. Kobieta jest polskim komisarzem w Komisji Europejskiej. Kształtowanie polskiej polityki zagranicznej wykracza jednak poza czystą dyplomację i piastowanie najwyższych stanowisk. Wpływ na wizerunek i aktywność Polski za granicą mają także ekspertki czy dziennikarki. Stąd w projekcie przyjrzymy się także ich reprezentacji i możliwościom wpływu.  

Projekt składa się z dwóch części: badania ilościowego, które pozwoli ustalić liczby kobiet zajmujących ważne stanowiska w obszarze polskiej polityki zagranicznej oraz wywiadów. Przeprowadzonych zostanie 25 indywidualnych wywiadów pogłębionych z kobietami reprezentującymi następujące grupy: polityczki, dyplomatki i urzędniczki, ekspertki oraz dziennikarki.

Wnioski z badań zostaną zaprezentowane w raporcie z badań oraz omówione podczas debaty w pierwszym kwartale 2019 roku.


Trwanie projektu: listopad 2018 - marzec 2019
Projekt realizowany jest wspólnie przez Program Europejski i Obserwatorium Równości Płci ISP.
Badanie prowadzone jest przez Instytut Spraw Publicznych w Warszawie w partnerstwie z Fundacją im. Heinricha Bölla. 
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter