Status:

Projekt

Podziel się

Jak zainteresować młodych ludzi w Polsce wyborami do Parlamentu Europejskiego? (2013)


Czas realizacji: maj 2013-grudzień 2013

Cel projektu:

Dzięki Traktatowi Lizbońskiemu, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. rola Parlamentu Europejskiego znacznie wzrosła. Pomimo tego od pewnego czasu odnotowuje się wśród polskiego społeczeństwa spadek zaufania oraz brak zainteresowania jego działalnością. Zjawisko to jest szczególnie widoczne u ludzi młodych, co w konsekwencji prowadzi do rosnącej absencji podczas wyborów do PE. Dlatego też w obliczu zbliżających się w 2014 r. wyborów do PE, Instytut Spraw Publicznych rozpoczął realizację projektu badającego przyczyny niskiej frekwencji wyborczej wśród młodych Polaków.

Analiza kampanii informacyjnych i profrekwencyjnych poprzedzających ostatnie wybory pozwoli ocenić, jakie przedsięwzięcia były skuteczne, które wymagają poprawy oraz jakie nowe działania warto podjąć.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną wywiady z polskimi europosłami oraz ich asystentami. Rozmowy te pozwolą dowiedzieć się ekspertom ISP, jak europosłowie informują młodzież o działalności PE, w jaki sposób zachęcają ich do udziału w wyborach oraz w jakim stopniu zwracają uwagę na kontakt z młodzieżą.

Etapy projektu:

  1. Przygotowanie policy paper na temat poprzednich kampanii informacyjnych i profrekwencyjnych w Polsce
  2. Przeprowadzenie wywiadów z polskimi europosłami oraz ich asystentami
  3. Przygotowanie raportu o udziale młodych Polaków w wyborach do PE, ich zainteresowaniu działalnością PE oraz komunikowaniu z europosłami
  4. Przedstawienie wyników badań i rekomendacji na seminarium do udziału, w którym zaproszeni zostaną posłowie do PE

Czytaj powstałe w ramach projektu publikacje:


Projekt współfinansowany oraz realizowany we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych

        

Koordynator projektu:
Anna Jezierska
Analityk/Koordynator projektów Program Europejski
e-mail: anna.jezierska@isp.org.pl

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter