Status:

Projekt

Podziel się

IRSmart - Industrial Relations for Smart-Workers in Smart Cities


Celem projektu jest analiza warunków pracy zdalnej i innych form pracy wykorzystujących nowe technologii zdalnej komunikacji. W szczególności przedmiotem zainteresowania będzie zmiana warunków pracy w tych grupach jaka dokonała się w związku z pandemią COVID-19. Ważnym elementem projektu będzie także analiza wpływu dynamicznego rozwoju pracy zdalnej na funkcjonowanie miast (smart cities). Badanie obejmować będzie następujące kraje: Francję, Hiszpanię, Polskę, Rumunię i Włochy. 

Projekt podzielony będzie na kilka modułów badawczych:
• Inteligentna praca, Covid-19 i stosunki przemysłowe: perspektywa regulacyjna
• Inteligentna praca i organizacja pracy: warunki pracy i wewnętrzne rynki pracy
• Inteligentna praca i inteligentne miasta: perspektywa zrównoważonego rozwoju w świetle dialogu społecznego
• Integracja wiedzy i wyników w celu poprawy stosunków przemysłowych

Okres realizacji projektu: wrzesień 2021 — sierpień 2023

Partners:
University of Ferrara (Italy) – leader
Ires Emilia-Romagna (Italy)
ASTREES (France)
Alexandru Ioan Cuza University (Romania)
Instytut Spraw Publicznych (Polska)


Źródło finansowania: DG Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne, Komisja Europejska 


 
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter