Status:

Projekt

Podziel się
Projekt  „INVOLVE - Angażowanie partnerów społecznych w kształtowanie dualnego systemu kształcenia zawodowego: badanie wkładu partnerów społecznych w projektowanie, reformę i wdrażanie systemu” ukierunkowany jest na badanie roli partnerów społecznych (związków zawodowych i organizacji pracodawców) w reformy systemu szkolnictwa zawodowego, zmierzające do poprawy funkcjonowania praktycznej nauki zawodu. Reformy te, przeprowadzane w ostatnich latach w krajach uczestniczących w projekcie, obejmują  poprawę jakości kształcenia zawodowego i dopasowania go do wymogów współczesnych rynków pracy między innymi poprzez wdrażanie tak zwanego dualnego systemu kształcenia (nauka realizowana równolegle w szkole oraz we współpracującym z nią przedsiębiorstwie) bądź rozwiązań do niego zbliżonych. Zarazem kraje objęte badaniem w ramach projektu reprezentują zróżnicowane modele zbiorowych stosunków pracy, a co za tym idzie - różny jest wpływ partnerów społecznych na kształtowanie stosunków gospodarczych, w tym funkcjonowanie firm czy samego systemu edukacji. Ten wymiar zróżnicowania również będzie przedmiotem pogłębionej analizy.

Po zakończeniu fazy badawczo-analitycznej projektu nastąpi etap upowszechniania wiedzy wśród partnerów społecznych w celu zachęcenia ich do większego zaangażowania w kształtowanie krajowych systemów edukacji zawodowej oraz dostarczenia im niezbędnej do tego wiedzy i wypracowanych rozwiązań. Odbędą się spotkania z przedstawicielami organizacji nieuczestniczących w projekcie, opublikowany zostanie raport badawczy oraz rekomendacje dla partnerów społecznych. Rezultaty projektu będą również publikowane online, w tym za pośrednictwem odrębnego serwisu internetowego.

Czas realizacji: marzec 2020 – luty 2022

Organizacje uczestniczące w projekcie:
•    NOTUS Applied Social Research (NOTUS) (Hiszpania) - lider
•    Instytut Spraw Publicznych (ISP) (Polska)
•    Labour Institute of General Confederation of Greek Workers (INE GSEE) (Grecja)
•    NOVA University Lisbon (UNL) (Portugalia)

Partnerzy stowarzyszeni:
•    Confederación Sindical De Comisiones Obreras (CCOO) (Hiszpania)
•    Associaçäo dos industriais metalúrgicos, metalomecänicos e afins de Portugal (AIMMAP) (Portugalia)
•    Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) (Polska)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach linii budżetowej „Improving Expertise in the field of Industrial Relations“.


 
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter