Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Forum Przyszłości Demokracji w Europie (2004-2005)Sierpień - listopad 2005:

Celem drugiego etapu projektu była merytoryczna pomoc Ministerstwu Spraw Zagranicznych przy organizacji pierwszego Forum Przyszłości Demokracji, zorganizowanego pod auspicjami Rady Europy. Forum jest miejscem spotkania i pracy przedstawicieli świata dyplomacji, organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych, akademickiego i organizacji typu think tank. Motywem przewodnik pierwszego Forum Przyszłości Demokracji, które odbyło się na Zamku Królewskim w Warszawie w dniach 3-4 listopada 2005 było uczestnictwo obywatelskie (civic participation). Poniżej znajduje się materiał przygotowany przez Instytut Spraw Publicznych w ramach Forum oraz dokument końcowy Forum (oba po angielsku).

Dokument prezentujący problematykę uczestnictwa obywatelskiego (background paper).
Dokument końcowy Forum Przyszłości Demokracji.

Grudzień 2004 - Maj 2005:

Celem początkowego etapu projektu było przygotowanie koncepcji instytucji monitorującej stan demokracji w Europie dla Rady Europy. Eksperci ISP opracowali ogólne założenia funkcjonowania takiej komisji na zlecenie Biura Kontaktów Międzynarodowych Kancelarii Sejmu. Koncepcja została przyjęta przez polski rząd jako jedna z inicjatyw podczas polskiego przewodnictwa w Radzie. Profesor Kolarska-Bobińska zaprezentowała ją na sympozjum Rady Europy "Strengthening Democracy In Europe" w  Sejmie w lutym 2005. Koncepcja ta była następnie przedmiotem dyskusji na szczycie Rady Europy w maju 2005.

Rekomendacje ISP przygotowane w lutym 2005.


Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter