Status:

Projekt

Podziel się

Environment and climate change in Poland through the eyes of public opinion leaders. Issues, challenges, and opportunities


Przejście z gospodarki opartej na węglu do gospodarki bezemisyjnej będzie wymagało szeregu fundamentalnych zmian dla całej gospodarki. Rola państwa oraz zaangażowanie decydentów politycznych i publicznych są kluczowe dla wypracowania odpowiednich rozwiązań prawnych i instytucjonalnych, które umożliwią tę transformację. 


Zainteresowanie polityków podejmowaniem działań związanych z klimatem i środowiskiem jest związane m.in. z ich świadomością, wiedzą i postawami wobec tych zagadnień. Z tych względów zamierzamy przeprowadzić badanie dotyczące postrzegania zagadnień związanych z ochroną środowiska i zmianami klimatu przez liderów politycznych w Polsce, jako osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki klimatycznej i środowiskowej, a z drugiej strony mających duży wpływ na debatę publiczną i opinie Polaków w tych sprawach. 

Naszym celem jest analiza poglądów i stanowisk decydentów politycznych i publicznych na temat wybranych aspektów polityki klimatycznej i ekologicznej. Chcemy także ocenić ich świadomość w różnych kwestiach związanych z klimatem i środowiskiem, a także wizje odpowiedzi na kluczowe problemy i wyzwania stojące przed Polską i światem w związku ze zmianami klimatu i degradacją środowiska naturalnego. 

W ramach projektu przeprowadzimy wywiady z politykami z różnych ugrupowań politycznych i na różnych szczeblach (od europejskiego do samorządowego). 

Efekty naszych prac można znaleźć w raporcie pt. “Czy politycy czują klimat. Środowisko i klimat w debacie politycznej” (raport dostępny w wersji polskiej i angielskiej). 

https://www.isp.org.pl/pl/publikacje/czy-politycy-czuja-klimat

https://www.isp.org.pl/pl/publikacje/can-politicians-feel-the-climate-enviroment-and-climate-change-in-the-public-debate


Czas realizacji projektu: styczeń 2019 – marzec 2020 roku 

Projekt jest realizowany we współpracy z Purpose Foundation. 
 
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter