Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Edukacja obywatelska w Polsce – próba adaptacji wybranych doświadczeń niemieckich (2007-2008)
 

Projekt „Edukacja obywatelska w Polsce – próba adaptacji wybranych doświadczeń niemieckich” analizuje wybrane doświadczenia niemieckie w zakresie kształcenia obywatelskiego (politische Bildung) pod kątem ich przydatności dla Polski. Celem jest popularyzacja idei kształcenia obywatelskiego oraz stworzenia (na wzór niemiecki) zaplecza instytucjonalnego.

W Polsce obserwowany jest problem niskiego kapitału społecznego, rozumianego jako zaangażowanie ludzi w sprawy publiczne. Przejawem takiego stanu rzeczy są niskie wskaźniki zaufania międzyludzkiego, nieduży odsetek osób działających w różnego rodzaju oddolnych inicjatywach, stowarzyszeniach, niskie czytelnictwo gazet, wreszcie niska frekwencja wyborcza. Niski kapitał społeczny oznacza, że Polacy wciąż nie odnajdują się w roli obywateli – osób zaangażowanych, współdecydujących o sprawach publicznych. Mimo świadomości istnienia problemu, rzadko podejmowane są próby systemowego rozwiązania. Nie istnieje w Polsce instytucja, która monitoruje trendy zaangażowania obywatelskiego oraz promuje udział Polaków w życiu publicznym. Dotychczasowe działania podejmowane przez organizacje pozarządowe, szkoły wyższe mają lokalny, ograniczony charakter.

Kryzys uczestnictwa obywatelskiego w Polsce każe szukać wzorców sprawdzonych działań, aktywizujących życie publiczne. Jednym z interesujących rozwiązań, które sprawdziły się w niemieckiej rzeczywistości politycznej po 1945 r., było stworzenie instytucjonalnej bazy odpowiedzialnej za edukację obywatelską Niemców. Powołanie Federalnej Centrali Edukacji Politycznej (Bundeszentrale für Politische Bildung) miało na celu wspieranie wszystkich zainteresowanych obywateli w zajmowaniu się polityką, a także uczyły ich demokratycznego działania. Jej zadaniem jest „pomaganie w zrozumieniu politycznych treści, umacnianie świadomości demokratycznej i wzmacnianie gotowości do politycznej współpracy”. Warto rozważyć, czy w polskiej rzeczywistości społeczno-politycznej takie rozwiązanie ma szansę posłużyć się zakorzenieniu Polaków w demokratycznych wartościach, szacunku dla państwa prawa oraz zaktywizowaniu ich obywatelskich postaw.

Projekt "Edukacja obywatelska w Polsce – próba adaptacji wybranych doświadczeń niemieckich” składał się z przeprowadzenia badań oraz opracowania raportu. Raport został zaprezentowany na seminarium. Miało ono na celu, poza dyskusją na temat wyników badań, umozliwienie wymiany opinii ekspertów i osób zaangażowanych w edukację obywatelską w Polsce.

Seminarium: Edukacja obywatelska w Polsce i w Niemczech odbyło się 24 listopada 2008 roku w Instytucie Spraw Publicznych.

Szczegóły dotyczące seminarium TUTAJ 

Czytaj więcej o wynikach badań:

Czytaj o raporcie z badań >>>

Streszczenie raportu z badań: Krystyna Ewa Siellawa-Kolbowska (red.), Agnieszka Łada, Jarosław Ćwiek-Karpowicz, Edukacja obywatelska w Niemczech i Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008 (pdf) (pl)

Resümee eines Forschungsberichts: Krystyna Ewa Siellawa-Kolbowska (Red.), Agnieszka Łada, Jarosław Ćwiek-Karpowicz, Politische Bildung in Deutschland und Polen, Institut für Öffentliche Angelegenheiten, Warschau 2008 (pdf) (de)

 Agnieszka Łada, Politische Bildung in Polen in: Nora Hoffmann, Monika Nikzentaltis-Stobbe (Hrsg.) Politische Bildung in Mittelosteuropa. Eine Annäherung an Polen, Tschechien und Ungarn. MitOst-Editionen Band 19. (de)

Artykuł: Anna Gielewska , Renata Czeladko Polaków nie ciekawi, jak być dobrym obywatelem, 24.11.08, Rzeczpospolita

Artykuł: Instytut Spraw Publicznych: potrzebna instytucja ds. edukacji obywatelskiej. Gazeta Wyborcza, 2008-11-24

Prezentacja wyników badań (pdf)

Zamów raport >>>

Badacze:

Kierownik merytoryczny projektu: dr Krystyna Ewa Siellawa-Kolbowska

Badacz części niemieckiej: Agnieszka Łada

Badacz części polskiej: Jarosław Ćwiek-Karpowicz

Koordynator Projektu:

Agnieszka Łada - agnieszka.lada@isp.org.pl

 tel. 22 556 42 88 begin_of_the_skype_highlighting              22 556 42 88 begin_of_the_skype_highlighting              22 556 42 88      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              22 556 42 88      end_of_the_skype_highlighting      end_of_the_skype_highlighting

 Więcej informacji na temat projektów o tematyce polsko-niemieckiej >>>>>

 

Projekt powstał z inicjatywy i we współpracy z Fundacji Konrada AdenaueraPodziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter