Status:

Projekt

Podziel się

Don’t GIG up!


Celem projektu jest zwiększenie wiedzy na temat możliwej roli związków zawodowych i dialogu społecznego w ochronie praw osób wykonujących pracę dzięki pośrednictwu platform cyfrowych.

W szczególności stawiamy sobie następujące cele :
-    Zidentyfikować możliwe rozwiązania dotyczące ochrony socjalnej pracowników platformowych – ubezpieczeń na wypadek choroby, bezrobocia, wypadku przy pracy, praw emerytalnych i innych świadczeń społecznych;
-    Zidentyfikować rozwiązania zapewniające adekwatnym stopniu prawa pracownicze, w tym możliwe rozwiązania i zapisy w układach zbiorowych;
-    Wesprzeć związki zawodowe we wdrażaniu skutecznych strategii organizowania i reprezentowania pracowników platformowych;
-    Zidentyfikować sposoby wykorzystania możliwe pozytywne skutki gospodarki cyfrowej  i pracy platformowej, takich jak np. możliwość włączenia w obieg pracy rejestrowanej tradycyjnych prac o charakterze krótkoterminowym.
Projekt obejmuje działania badawcze realizowane przez partnerów projektu we Francji, Hiszpanii, Niemczech, Polsce i Włoszech i koordynowane przez Fundację Giacomo Brodoliniego. Dodatkowo jest realizowany we współpracy z następującymi partnerami stowarzyszonymi: European Trade Union Confederation - ETUC, Confederation General du Travail- Force Ouvriere-FO (FR), NSZZ "Solidarność" (PL), Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft- Ver.di Unionen (DE).

Project duration: luty 2018 — styczeń 2020

Partners:
Fondazione Giacomo Brodolini - lider
Institute of Public Affairs (PL)
Istituto delle ricerche economiche e sociali - IRES (FR)
UGT Unión General de Trabajadores (ES)
UIL (IT)

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter