Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Dojrzały wybór – wydłużanie wieku emerytalnego szansą dla pokoleń. Doświadczenia Niemiec i Polski


Opis projektu badawczego:

7 lipca 2010 Komisja Europejska opublikowała zieloną księgę, w której inicjuje dyskusję na temat możliwości rozwiązania problemu starzenia się społeczeństwa. Projekt Instytutu Spraw Publicznych i Fundacji Konrada Adenauera jest odpowiedzią na tę inicjatywę. Celem projektu jest dokonanie dogłębnej analizy procesu politycznego (policy process) związanego z wydłużeniem wieku emerytalnego w Niemczech i w Polsce.

Badania projektowe prowadzone będą przez grupę polskich i niemieckich ekspertów składającą się z wybitnych uczonych i praktyków specjalizujących się w kwestiach prawnych, politycznych, społecznych i demograficznych. Multidyscyplinarny charakter prowadzonych przez ekspertów badań pozwoli na dogłębne przeanalizowanie najnowszych wyzwań dla koniecznych zmian systemu emerytalnego, zwłaszcza w obliczu starzenia się społeczeństwa europejskiego. Biorąc pod uwagę doświadczenia niemieckie w zakresie podnoszenia wieku emerytalnego oraz poparcie dla idei wydłużania wieku emerytalnego przez Komisję Europejską, nasz projekt ma za zadanie przełożenie ich na grunt polski. W związku z tym, charakter i przebieg procesu politycznego wdrażającego nowe rozwiązania staje się niezwykle istotnym czynnikiem warunkującym jego powodzenie. Niewątpliwie, proces tworzenia polityki powinien być poparty starannym rozważeniem aspektów społecznych, takich jak sytuacja demograficzna danego kraju, czy reakcje społeczne na zaproponowane zmiany. Realizując projekt "Dojrzały wybór" chcemy przyczynić się do podniesienia jakości debaty publicznej w Polsce na temat wieku emerytalnego.
 
 
W ramach projektu zostanie przygotowany raport końcowy, w którym przedstawione będą doświadczenia niemieckie w zakresie podnoszenia wieku emerytalnego i, na podstawie których, zaprezentowane zostaną rekomendacje dla Polski. Przewidujemy również zorganizowanie seminarium skierowanego do przedstawicieli organizacji pracowników, pracodawców, urzędników państwowych oraz polskich decydentów i ekspertów, na którym poddamy pod dyskusję wyniki badań prowadzonych przez grupę polskich i niemieckich ekspertów.


Termin realizacji projektu –październik 2010r – luty 2011

Projekt współfinansowany przez:
Fundację Konrada Adenauera w Polsce

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter