Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Dioscuri. Wschód i Zachód Europy - wzajemne otwarcie i spotkanie kultur gospodarowania
 

Kierownik projektu (na Polske): prof. Jacek Kochanowicz
Koordynator projektu: Kamila Hernik
Okres realizacji: czerwiec 2004 – czerwiec 2007
Źródło finansowania: Komisja Europejska - VI Ramowy

Celem projektu było ukazanie oraz przeanalizowanie przeciwieństw dwóch kultur gospodarczych: Europy Wschodniej i . Biorą w nim udział 4 kraje Europy Środkowo-Wschodniej (Czechy, Węgry, Polska i Słowenia) i 4 kraje Europy Południowo-Wschodniej (Bułgaria, Chorwacja, Rumunia, Serbia). W dniach 24-25 listopada 2006 odbyła się konferencja ogólnopolska, prezentująca główne wyniki badań prowadzonych w ramach projektu.

Podsumowanie projektu stanowi publikacja:

  • "Kulturowe aspekty transformacji ekonomicznej", red. Jacek Kochanowicz, Sławomir Mandesa i Mirosława Maroda, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.

Upadek socjalizmu państwowego, proces akcesji części dawnych krajów bloku socjalistycznego do Unii Europejskiej, przede wszystkim zaś procesy globalizacji sprawiły, że kontakty między Wschodem i Zachodem (używamy tych pojęć z zakresu symbolicznej geografii jako skrótów myślowych) nasiliły się w stopniu nie mającym w dziejach precedensu. Tym samym, powstały warunki do — używając z pewną przesadą słów Samuela Huntingtona — „zderzenia kultur”, w szczególności tego wszystkiego, co określić można mianem kultur ekonomicznych. Znaczenie tego jest oczywiście dostrzegane, ale rzadko traktowane w sposób systematyczny. A przecież, patrząc z perspektywy zacofanych gospodarczo krajów, w których przez kilkadziesiąt lat panował komunizm, warto zadać pytanie o mechanizmy i konsekwencje owego zderzenia. Warto je zadać tym bardziej, że instytucjonalna i kulturowa wymiana między Zachodem i Wschodem ma charakter wybitnie nieekwiwalentny: Wschód jest niemal wyłącznie odbiorcą eksportowanych przez Zachód wzorców, które najkrócej określić można mianem demokracji liberalnej i demokratycznego kapitalizmu. By uczestniczyć w światowej grze i w modernizacyjnym wyścigu, musi owe wzorce zaadaptować — ale na ile jest do tego przygotowany, biorąc pod uwagę własne dziedzictwo, i na ile jest gotów się go wyrzec w dążeniu do dorównania Zachodowi?
Pytania te stanowiły inspirację badań porównawczych nad zetknięciem się kultur ekonomicznych Wschodu i Zachodu, prowadzonych przez ponad  trzy lata w ośmiu krajach — w Bułgarii, Chorwacji, Polsce, w Republice Czeskiej,  Rumuni, Serbii, Słowenii, i na Węgrzech. (…) Polskim uczestnikiem badań, w ramach zawiązanego przez ww. kraje konsorcjum, był Instytut Spraw Publicznych. (…) Niniejszy tom zawiera opracowania dotyczące Polski.

(ze „Wstępu)

 

Zaproszenie na konferencję Rola kultury ekonomicznej w procesie transformacji 24-25 listopada 2006. (piątek – sobota)
Program konferencji Rola kultury ekonomicznej w procesie transformacji.


Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter