Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Dialog społeczny jako platforma terytorialnych paktów aktywizujących rynki pracy
Kierownik projektu: Rafał Towalski
Koordynator projektu: Kamila Hernik 
Okres realizacji: styczeń 2007 – czerwiec 2007
Źródło finansowania: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” (operator środków EFS - SPO „RZL”, Priorytet: aktywna Polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej; Działanie: Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy)

Celem projektu było wzmocnienie instytucji partnerstwa społecznego, poprzez propagowanie idei paktów terytorialnych oraz rozwijanie mechanizmów ich tworzenia. Projekt był koordynowany przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

Efektem projektu jest publikacja:

  • "Dialog społeczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje", red. Rafał Towalski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.

Obok Rafała Towalskiego autorami tekstów są: Jan Czarzasty, Jacek Sroka oraz Tomasz Grzegorz Grosse.
Książka przybliża istotę i założenia dialogu społecznego. Ukazuje najnowsze dyskusje prowadzone w krajach UE na temat perspektyw rozwoju jego mechanizmów. Zawiera interesujące rozważania dotyczące roli państwa i instytucji samorządowych w rozwijaniu dialogu społecznego, a także ewolucji relacji między partnerami społecznymi w obrębie stosunków pracy. Przedmiotem analiz są również aktualne kontrowersje wokół wzajemnych relacji między sferą dialogu społecznego a przestrzenią dialogu obywatelskiego.Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter