Status:

Projekt

Podziel się

Co po węglu? Górnicy o zielonej transformacji, przyszłości i zmianie klimatu


W toczącej się unijnej i krajowej debacie na temat wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu i związanej z tym transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, często podnoszona jest kwestia inkluzywności i sprawiedliwości procesu. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do grup, które najbardziej odczują skutki zmian. Górnicy i ich rodziny zastanawiają się, jak będzie wyglądała ich przyszłość, jak transformacja wpłynie na ich życie zawodowe i zmieni lokalne społeczności.


Ich głosu brakuje jednak w toczącej się na ten temat debacie. Górnicy, poza związkami zawodowymi, nie są bezpośrednio zaangażowani w prace nad Terytorialnymi Planami Sprawiedliwej Transformacji. Badania prowadzone przez Instytut Spraw Publicznych pokazały również, że ruchom klimatycznym i organizacjom działającym na rzecz sprawiedliwej transformacji nie udało się nawiązać współpracy i znaleźć platformy dialogu z przedstawicielami górników i ich rodzin.

Dlatego w proponowanym projekcie chcemy oddać głos samym górnikom i poznać ich punkt widzenia na temat:
  • zielonej transformacji i dekarbonizacji, 
  • perspektyw na przyszłość, postrzegania przyszłości zawodowej oraz sytuacji swoich rodzin i społeczności lokalnych,
  • oceny tego, co już zostało zrobione, aby przygotować górników do transformacji,
  • zmian klimatu i polityki publicznej związanej z przeciwdziałaniem tym zmianom,
  • postulatów kierowanych do władz publicznych na szczeblu centralnym i lokalnym w związku z nadchodzącymi zmianami.

Planujemy dwie komplementarne ścieżki badawcze:
  • badania ankietowe - badanie ilościowe realizowane na próbie pracowników kopalń węgla kamiennego na Śląsku i w Wielkopolsce,
  • wywiady pogłębione z górnikami, które pozwolą na dotarcie do bardziej pogłębionego kontekstu indywidualnego i biograficznego;

Czas realizacji projektu: listopad 2021-lipiec 2022.

Projekt jest realizowany we współpracy z Europejską Fundacją Klimatyczną


 
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter