Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Ciągłość i zmiana w polskiej polityce Euro-atlantyckiej (Shifting Euro- Atlantic Commitments? Continuity and Change in Poland’s Foreign Policy) (2007-2008)


Projekt Ciągłość i zmiana w polskiej polityce Euro-atlantyckiej (Shifting Euro- Atlantic Commitments? Continuity and Change in Poland’s Foreign Policy) jest kontynuacją projektu realizowanego we współpracy z German Marshall Fund of United States w roku 2006 (Polska Polityka Zagraniczna na Rozdrożach - Polish Foreign Policy at the Crossroads. Towards a New Consensus or Political Competition?).
Celem przedsięwzięcia jest dostarczenie decydentom oraz środowiskom opiniotwórczym w Europie oraz USA aktualnych i precyzyjnych analiz na temat polskiej polityki zagranicznej m.in. w kontekście relacji euroatlantyckich. Projekt ma również na celu wzbogacenie debaty o polityce zagranicznej w Polsce.

Badania będą obejmować trzy wymiary polskiej polityki zagranicznej:
• relacje ze Stanami Zjednoczonymi;
• działania w ramach Unii Europejskiej;
• oraz polityki wobec państw sąsiedzkich UE.

Projekt będzie się składać m.in. z:
• publikacji serii analiz politycznych (policy briefs) na temat polskiej polityki zagranicznej;
• organizacji debaty, w której uczestniczyć będą polscy i zagraniczni  eksperci oraz politycy;
• publikacji serii artykułów w polskich i zagranicznych mediach, komentujących główne wyzwania polskiej polityki zagranicznej;
• prezentacji dotyczących polskiej polityki zagranicznej w siedzibach German Marshall Fund of United States w Washingtonie oraz w Brukseli;
• publikacji raportu podsumowującego wyniki projektu.

Działania w ramach projektu realizowane są od 2007 do 2009 roku.

W ramach projektu 24 października 2008 Instytut Spraw Publicznych organizuje konferencję: Kontynuacja czy zmiana w polskiej polityce zagranicznej.

 
Seminarium "Germany, Poland and the Obama-Administration", Berlin >>>>
 
 
Koordynator projektu:
Agnieszka Łada
Koordynator Programu Europejskiego
agnieszka.lada@isp.org.pl
tel. 22-556-42-88

 Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter