Status:

Projekt

Podziel się

BARMETAL, Digitalizacja, automatyzacja i dekarbonizacja: Szanse na wzmocnienie rokowań zbiorowych w branży metalowej


Projekt BARMETAL ma na celu analizę obecnej sytuacji i możliwości wzmocnienia rokowań zbiorowych w branży metalowej w warunkach zmian technologicznych, w tym w szczególności cyfryzacji, automatyzacji i dekarbonizacji. Dzięki takiemu ukierunkowaniu projekt bezpośrednio odpowiada na zjawisko polegające na tym, że pandemia COVID-19 przyspieszyła rozpowszechnianie technologii i cyfrową transformację przemysłu i miejsc pracy opartych na metalu, inżynierii i technice. Zwiększyło to pilność i potrzeby partnerów społecznych, aby znaleźć wspólne podejścia do zarządzania szybką i zrównoważoną transformacją cyfrową. Projekt bada, w jaki sposób wyzwania dotyczące warunków pracy, takie jak intensyfikacja pracy, kształcenie zawodowe i zmieniające się wymagania dotyczące umiejętności pracowników w przedsiębiorstwach zajmujących się obróbką metali w całej UE, stwarzają możliwości wzmocnienia rokowań zbiorowych na poziomie miejsca pracy i sektora. Projekt kładzie duży nacisk na wzajemną wymianę i narzędzia uczenia się wśród partnerów społecznych pomiędzy tymi państwami członkowskimi, które mają już wysoko rozwinięte negocjacje zbiorowe i tymi, w których negocjacje te muszą być wzmocnione. Projekt BARMETAL dostarcza zatem wiedzy specjalistycznej w zakresie wzmacniania stosunków przemysłowych i ustanawia szerokie interakcje i współpracę pomiędzy partnerami badawczymi i społecznymi.

Celem projektu jest wyjaśnienie:

Ceemet i IndustriAll Europe, partnerzy społeczni na poziomie UE w przemyśle metalowym, opublikowali wspólną wizję wyzwań i możliwości digitalizacji dla pracowników i pracodawców. Projekt BARMETAL odpowiada na te wyzwania i priorytety na poziomie UE w sektorowym dialogu społecznym i pogłębia wiedzę w zakresie stosunków przemysłowych poprzez analizę zarówno procesów negocjacyjnych, jak i wyników (postanowień w układach zbiorowych) w 12 państwach członkowskich UE i 1 kraju kandydującym.  Celem jest zrozumienie, w jaki sposób kluczowe wyzwania wynikające z trendów cyfryzacji, automatyzacji i dekarbonizacji są ujmowane w ramy dialogu społecznego na poziomie UE oraz jak przewiduje się działania w poszczególnych państwach członkowskich UE i krajach kandydujących w odpowiedzi na priorytety dialogu społecznego na poziomie UE.


 Cele badania zostaną zrealizowane poprzez następujące działania:
•    W części ilościowej w ramach projektu zostanie zebranych i przeanalizowanych co najmniej 75 układów zbiorowych pracy z przemysłu metalowego (kwalifikują się zarówno układy zbiorowe na poziomie przedsiębiorstwa, jak i na poziomie sektora / wielu pracodawców).

•    W części jakościowej zostanie przeprowadzonych co najmniej 15 wywiadów w 11 krajach, w tym 2 studia przypadków na poziomie przedsiębiorstwa.

Partnerzy:
 
 • SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO S ANNA (IT)
 • STREDOEUROPSKY INSTITUT PRE VYSKUMPRACE ZDRUZENIE (SK)
 • LINNEUNIVERSITETET (SE)
 • ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI (RO)
 • FUNDACJA INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH (PL)
 • STICHTING LOONWIJZER/WAGEINDICATOR FOUNDATION (NL)
 • EKONOMSKI FAKULTET, UNIVERZITET U BEOGRADU (RS)
 • Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky (SK)
 • Vasas Szakszervezeti Szövetség (HU)
 • Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (SK)
 • CONSIGLIO NAZIONALE DELL' ECONOMIA E DEL LAVORO (IT)
 • INDUSTRIALL EUROPEAN TRADE UNION ASSOCIATION DE FAIT (BE)
 • UNIVERZITA KARLOVA  (CZ)
 • ODBOROVY SVAZ KOVO (CZ)
 • Samostalni sindikat metalaca Srbije (RS)
 • ETUI (BE)
 • 17 VERENIGING FME CWM (NL)
 • 18 IG Metall (DE)

Video:

BARMETAL Video for France: https://youtu.be/8PtnUX9Rdbc
BARMETAL Video for Italy: https://youtu.be/ggcg69A2TYc 
BARMETAL Video for Sweden: https://youtu.be/7LFNtx0nhvY 
BARMETAL Video for Denmark: https://youtu.be/phI8qzuEI-8 
BARMETAL Video for Hungary: https://youtu.be/NCa9y_0rxNY
BARMETAL Video for Poland: https://youtu.be/TU7vvDqhmuE


Czas trwania projektu: 2022- 2024
Źródło finansowania: DG Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne, Komisja Europejska  
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter