Status:

Projekt

Podziel się

BARMETAL, Digitalizacja, automatyzacja i dekarbonizacja: Szanse na wzmocnienie rokowań zbiorowych w branży metalowej


Projekt BARMETAL ma na celu analizę obecnej sytuacji i możliwości wzmocnienia rokowań zbiorowych w branży metalowej w warunkach zmian technologicznych, w tym w szczególności cyfryzacji, automatyzacji i dekarbonizacji. Dzięki takiemu ukierunkowaniu projekt bezpośrednio odpowiada na zjawisko polegające na tym, że pandemia COVID-19 przyspieszyła rozpowszechnianie technologii i cyfrową transformację przemysłu i miejsc pracy opartych na metalu, inżynierii i technice. Zwiększyło to pilność i potrzeby partnerów społecznych, aby znaleźć wspólne podejścia do zarządzania szybką i zrównoważoną transformacją cyfrową. Projekt bada, w jaki sposób wyzwania dotyczące warunków pracy, takie jak intensyfikacja pracy, kształcenie zawodowe i zmieniające się wymagania dotyczące umiejętności pracowników w przedsiębiorstwach zajmujących się obróbką metali w całej UE, stwarzają możliwości wzmocnienia rokowań zbiorowych na poziomie miejsca pracy i sektora. Projekt kładzie duży nacisk na wzajemną wymianę i narzędzia uczenia się wśród partnerów społecznych pomiędzy tymi państwami członkowskimi, które mają już wysoko rozwinięte negocjacje zbiorowe i tymi, w których negocjacje te muszą być wzmocnione. Projekt BARMETAL dostarcza zatem wiedzy specjalistycznej w zakresie wzmacniania stosunków przemysłowych i ustanawia szerokie interakcje i współpracę pomiędzy partnerami badawczymi i społecznymi.

Celem projektu jest wyjaśnienie:

Ceemet i IndustriAll Europe, partnerzy społeczni na poziomie UE w przemyśle metalowym, opublikowali wspólną wizję wyzwań i możliwości digitalizacji dla pracowników i pracodawców. Projekt BARMETAL odpowiada na te wyzwania i priorytety na poziomie UE w sektorowym dialogu społecznym i pogłębia wiedzę w zakresie stosunków przemysłowych poprzez analizę zarówno procesów negocjacyjnych, jak i wyników (postanowień w układach zbiorowych) w 12 państwach członkowskich UE i 1 kraju kandydującym.  Celem jest zrozumienie, w jaki sposób kluczowe wyzwania wynikające z trendów cyfryzacji, automatyzacji i dekarbonizacji są ujmowane w ramy dialogu społecznego na poziomie UE oraz jak przewiduje się działania w poszczególnych państwach członkowskich UE i krajach kandydujących w odpowiedzi na priorytety dialogu społecznego na poziomie UE.


 Cele badania zostaną zrealizowane poprzez następujące działania:
•    W części ilościowej w ramach projektu zostanie zebranych i przeanalizowanych co najmniej 75 układów zbiorowych pracy z przemysłu metalowego (kwalifikują się zarówno układy zbiorowe na poziomie przedsiębiorstwa, jak i na poziomie sektora / wielu pracodawców).

•    W części jakościowej zostanie przeprowadzonych co najmniej 15 wywiadów w 11 krajach, w tym 2 studia przypadków na poziomie przedsiębiorstwa.

Partnerzy:

SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO S ANNA (IT)
 STREDOEUROPSKY INSTITUT PRE VYSKUMPRACE ZDRUZENIE (SK)
LINNEUNIVERSITETET (SE)
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI (RO)
FUNDACJA INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH (PL)
STICHTING LOONWIJZER/WAGEINDICATOR FOUNDATION (NL)
 EKONOMSKI FAKULTET, UNIVERZITET U BEOGRADU (RS)
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky (SK)
Vasas Szakszervezeti Szövetség (HU)
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (SK)
CONSIGLIO NAZIONALE DELL' ECONOMIA E DEL LAVORO (IT)
 INDUSTRIALL EUROPEAN TRADE UNION ASSOCIATION DE FAIT (BE)
UNIVERZITA KARLOVA  (CZ)
ODBOROVY SVAZ KOVO (CZ)
 Samostalni sindikat metalaca Srbije (RS)
ETUI (BE)
17 VERENIGING FME CWM (NL)
18 IG Metall (DE)

Czas trwania projektu: 2022- 2024
Źródło finansowania: DG Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne, Komisja Europejska 
 
Podziel się

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter