Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Badanie zagrożeń w integracji migrantów przymusowych w Polsce


Projekt zakłada odpowiednie zdiagnozowanie podstawowych problemów, przed jakimi stoją uchodźcy w naszym kraju, a które skutecznie utrudniają ich integrację ze społeczeństwem polskim: dyskryminacji na rynku mieszkaniowym migrantów przymusowych, która niejednokrotnie generuje problem bezdomności uchodźców oraz przemocy wobec kobiet-uchodźczyń.

Jednym z czynników stanowiących przeszkodę w wynajęciu lokalu przez uchodźców są uprzedzenia i dyskryminacja ze strony właścicieli mieszkań, którzy są szczególnie negatywnie nastawieni do uchodźczych rodzin wielodzietnych. W badaniach nad bezdomnością uchodźców przeprowadzonych przez ISP w roku 2010, zarówno sami uchodźcy, jak i eksperci, wskazywali uprzedzenia jako jedną z przyczyn wykluczenia mieszkaniowego migrantów przymusowych. Dodatkowo, jak wskazują doświadczenia organizacji pozarządowych oraz pracowników systemu pomocy społecznej, nie tylko właściciele mieszkań, ale także pracownicy agencji mieszkaniowych dyskryminują uchodźców. Niechęć wobec osób objętych ochroną międzynarodową przejawia się nie tylko w fakcie, że właściciele mieszkań odmawiają im wynajmu, ale także podnoszą oni stawkę miesięczną.
 
Celem badania jest zdiagnozowanie skali problemu dyskryminacji uchodźców na rynku mieszkaniowym. Aby zbadać problem zastosowana zostanie technika zwana testem dyskryminacyjnym (badaniem audytowym), która polega na wysłaniu pary testerów (osób chcących wynająć mieszkanie w parze Polak i nie Polak) pod adresy umieszczone przez autentycznych wynajmujących lub do agencji nieruchomości, a następnie monitorowaniu liczby i rodzaju reakcji z ich strony.
 
Kolejnym badaniem organizowanym przez ISP w ramach projektu będzieokreślenie wśród uchodźców faktycznej skali zjawiska bezdachowości (skrajny rodzaj bezdomności zdefiniowany jako przebywanie w przestrzeni publicznej lub noclegowniach) i bezdomności (przebywanie w schroniskach, ośrodkach interwencji kryzysowej lub ośrodkach dla oczekujących na przyznanie statusu uchodźcy).
 
Badanie będzie polegało na wysłaniu rachmistrzów/ankieterów na tereny aglomeracji warszawskiej, Białegostoku, Łomży i Lublina (w tych miejscach występują największe skupiska uchodźców) do miejsc, w których przebywać mogą bezdomne osoby objęte ochroną międzynarodową (na przykład noclegownie, dworce, ogródki działkowe, squaty - dokładna lista miejsc, które odwiedzą rachmistrzowie, zostanie przygotowana przed badaniem na podstawie wyników wywiadów z tzw. kluczowymi informatorami  i analizy danych zastanych (danych instytucji i  fundacji pomagających bezdomnym).
 
Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, które w ramach projektu przeprowadzi badania nad zjawiskiem przemocy wobec migrantek, której doświadczyły ze strony swojej społeczności.
Celem badania będzie nie tylko poznanie zjawiska, ale także oczekiwanych form uzyskania pomocy ze strony polskich władz.
 
Ważnym elementem upowszechniania wyników projektu będzie wydanie publikacji końcowej. Będzie ona zbierała wyniki przeprowadzonych w ramach projektu badań i analiz.
 

Cele projektu:
 
  • Stworzenie podstaw do skutecznej integracji poprzez zdiagnozowanie problemów, przed jakimi stają migranci przymusowi w Polsce, w szczególności dyskryminacji na rynku mieszkaniowym i przemocy wobec migrantek.
 
  • Zwiększenie zdolności w zakresie monitorowania i oceny polityk oraz środków służących integracji migrantów poprzez zbieranie i analizę informacji dotyczących problemu dyskryminacji.
 
  • Zwiększenie świadomości problemu naruszeń praw migrantów oraz ich dyskryminacji.


Publikacje

Kinga Wysieńska Czyj jest ten kawałek podłogi? Wyniki badań dyskryminacji uchodźców w dostępie do mieszkań

Kinga Wysieńska Niewidzialni i niepoliczalni – rodzaje i skala bezdomności uchodźców i osób „w procedurze”


 

Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców oraz budżet państwa

 

 

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter