Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Badania wizerunkowe (1998-2008)


 

Instytut Spraw Publicznych posiada znaczący dorobek w prowadzeniu badań wizerunkowych. W latach 1998-2001 pod kierunkiem prof. dr hab. Leny Kolarskiej-Bobińskiej realizowane były badania opinii publicznej na temat wzajemnego wizerunku Polaków  oraz Niemców, Francuzów, Hiszpanów, Szwedów, Austriaków, Ukraińców i Brytyjczyków. Kontynuacja projektu, obejmująca badanie wzajemnego wizerunku między Polską a Niemcami i Francją przypadła na lata 2005-2006. W latach 2006 - 2007 ISP zrealizował projekt mający na celu podsumowanie wyników badań z lat 2000-2006, dotyczących tych trzech krajów. Jego zwieńczeniem było wydanie pracy monograficznej. Poza tym badano także wizerunek Polski w prasie austriackiej, francuskiej, hiszpańskiej, niemieckiej i szwedzkiej w latach 2000-2001 oraz obraz polskiej polityki akcesyjnej w prasie niemieckiej, francuskiej, hiszpańskiej i brytyjskiej w latach 2003-2004.

Aktualnym projektem wizerunkowym, realizowanym przez ISP jest badanie polsko-niemiecko-rosyjskie:

Polska, Niemcy, Rosja – postrzeganie, oczekiwania, potencjał współpracy w kontekście polityki europejskiej

Do wcześniejszych projektów wizerunkowych należały:

Polska - Niemcy. Nowe otwarcie i wzajemny wizerunek (2008)

Polska, Niemcy i Francja w Unii Europejskiej (2006-2007)

Polska - Francja. Wzajemne postrzeganie Polaków i Francuzów w obliczu wspólnej obecności w Unii Europejskiej (2005-2006)

Polska - Niemcy. Wzajemne postrzeganie Polaków i Niemców w obliczu wspólnej obecności w Unii Europejskiej (2005-2006)

Obraz Polski i Polaków w Europie (1998-2001)

 

W ostatnich latach ukazały się następujące pozycje (dostępne w księgarnii ISP):

  • M. Fałkowski, A. Popko, Polacy i Niemcy. Wzajemny wizerunek po rozszerzeniu Unii Europejskiej, Warszawa 2006 (raport w j. polskimi i j. niemieckim).
  • M. Warchala, Polacy i Francuzi. Wzajemny wizerunek po rozszerzeniu Unii Europejskiej, Warszawa 2006 (raport w języku polskim i francuskim).
  • M. Fałkowski (red.), Pierwsze kroki w Unii. Polityka polska w prasie europejskiej, Warszawa 2004 (raport).
  • L. Kolarska-Bobińska (red.), Obraz Polski i Polaków w Europie, Warszawa 2003 (książka).
  • M. Warchala (red.), Wizerunek Polski w prasie krajów Unii Europejskiej, Warszawa 2002 (raport).
  • X. Dolińska, M. Fałkowski, Polska-Niemcy. Wzajemny wizerunek w okresie rozszerzania Unii Europejskiej, Warszawa 2001 (raport).
  • M. Warchala, Polska-Francja. Wzajemny wizerunek w okresie rozszerzania Unii Europejskiej, Warszawa 2001 (raport).
  • J. Konieczna, Polska-Ukraina. Wzajemny wizerunek, Warszawa 2001 (raport).


Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter