Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Badania integracji społeczności azjatyckich w Polsce


Projekt „Badania integracji społeczności azjatyckich w Polsce” zakłada zdiagnozowanie sytuacji migrantów pochodzenia wschodnioazjatyckiego w Polsce, co w rezultacie przyczyni się do lepszej integracji tej grupy obywateli państw trzecich. Obecnie w Polsce brakuje aktualnych badań i opracowań, które dotyczyłyby problematyki migrantów pochodzących z krajów Azji Dalekowschodniej (Wietnam, Chiny). Zarówno dane urzędowe dotyczące liczby wydawanych zezwoleń na pracę oraz pobyt, doniesienia prasowe, jak i obserwacja ulic polskich aglomeracji (w szczególności m.st. Warszawy) pozwala przypuszczać, że mamy aktualnie do czynienia ze wzmożonym napływem obywateli pochodzenia wschodnioazjatyckiego, którzy zatrudniani są głównie w sektorze handlowym (przede wszystkim handel detaliczny odzieżą), przemysłowym (praca fizyczna w fabrykach) i budowlanym.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat migrantów ze wschodniej Azji w Polsce oraz szczegółowa analiza ich potrzeb integracyjnych. Projekt zakłada stworzenie rekomendacji i dobrych praktyk, które przyczynią się do lepszej integracji obywateli pochodzenia azjatyckiego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań występujących na poziomie lokalnym i regionalnym.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:
  • badanie materiałów zastanych (tzw. desk research),
  • przeprowadzenie wywiadów z przedstawicielami polskich instytucji i organizacji wchodzących w kontakt z migrantami z krajów Azji Dalekowschodniej,
  • badanie społeczności imigranckich metodą obserwacji,
  • przeprowadzenie wywiadów pogłębionych z osobami pochodzenia azjatyckiego,
  • opracowanie raportu z badań,
  • promocja rezultatów projektu (publikacja oraz konferencja).

Publikacja podsumowująca projekt: Kinga Wysieńska (red) Sprzedawać, gotować, budować? Plany i strategie Chińczykówi Wietnamczyków w Polsce

 

19 kwietnia 2012 r. w ramach projektu zorganizowano seminarium eksperckie "Sprzedawać, gotować, budować? Plany i strategie Chińczyków i Wietnamczyków w Polsce". Prezentacje panelistów można pobrać tutaj:

Dr Kinga Wysieńska

Anna Piłat

Ignacy Jóźwiak

Ogłoszenia:

Zapytanie ofertowe - badacz

Zapytanie ofertowe - koordynator

 

Termin realizacji: 1 lipca 2010–30 kwietnia 2012
Grantodawca: Europejski Fundusz Na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżet państwa

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter