Status:

Projekt

Podziel się

Analiza wpływu umowy o małym ruchu granicznym z Obwodem Kaliningradzkim na relacje polsko-rosyjskie (2013-2014)


Cel projektu:

Mały ruch graniczny (MRG) między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską obowiązuje od lipca 2012 roku. Dzięki niemu Polacy z województwa warmińsko- mazurskiego i pomorskiego oraz Rosjanie z obwodu kaliningradzkiego mogą uzyskiwać dokument pozwalający na przekraczanie polsko-rosyjskiej granicy bez konieczności posiadania wizy. Od czasu wprowadzenia małego ruchu granicznego z Rosją krajobraz dwóch polskich województw zmienił się nie do poznania. Rosjanie są widoczni w wielu miastach - przyjeżdżają do Polski na zakupy i zostawiają w sklepach duże sumy pieniędzy.

Celem niniejszego projektu jest przybliżenie opinii na temat małego ruchu granicznego wyrażanych przez osoby zaangażowane w polityczne, społeczne oraz gospodarcze aspekty relacji polsko-rosyjskich. O ocenę skutków MRG dla Polski spytano przedstawicieli różnych środowisk - urzędników samorządowych, dziennikarzy, pracowników organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. Dzięki wywiadom przeprowadzonym w pięciu polskich miasta objętych MRG (Gdańsk, Olsztyn, Braniewo, Bartoszyce, Nowy Dwór Gdański) przygotowany został raport „Krajobraz pogranicza: Perspektywy i doświadczenia funkcjonowania małego ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim” W raporcie przedstawiony został wpływ MRG na postrzeganie Rosjan w Polsce oraz ewolucja, jaka dokonuje się w odbieraniu ich przez Polaków od czasu wprowadzenia MRG. Autor tekstu pokazuje opinie rozmówców obserwujących mieszkańców obwodu kaliningradzkiego w różnych rolach społecznych - nie tylko jako zwykłych ludzi, ale także jako klientów branży handlowej czy turystycznej. Drugim ważnym aspektem publikacji jest pokazanie czytelnikowi jak oceniany jest przez społeczeństwo wpływ MRG na sytuację różnych sektorów gospodarki w województwie pomorskim i warmińsko-mazurskim. Wreszcie w raporcie podejmuje się też próbę uchwycenia opinii rozmówców na temat rozwoju dobrosąsiedzkich relacji i uzyskania odpowiedzi na to, co już udało się osiągnąć, a nad czym trzeba jeszcze pracować.

 
Etapy projektu:

1. Wywiady w pięciu polskich miastach objętych małym ruchem granicznym (wrzesień – październik 2013)
2. Przygotowanie raportu „Krajobraz pogranicza: Perspektywy i doświadczenia funkcjonowania małego ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim”
3. Okrągły stół w Warszawie poświęcony tematyce małego ruchu granicznego (21 listopada 2013 r).
 
Zachęcamy do zapoznania się z raportem:  
Projekt zrealizowany dzięki finansowemu wsparciu Centrum Polsko Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia


 

Więcej informacji o projekcie i raporcie udziela:
Łukasz Wenerski
Analityk/Koordynator Projektów
tel. 22 556 42 87, e-mail: lukasz.wenerski@isp.org.pl

Link do publikacji >>>
 
 
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter