Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

70 lat później - jak Polacy oceniają stosunki polsko - niemieckie i niemiecką politykę europejską? (2009)


Cel projektu:
Celem projektu było zbadanie, jak Polacy oceniają wpływ II wojny światowej na obecne stosunki polsko-niemieckie 70 lat po wybuchu wojny. W badaniach sondażowych zapytano także o opinię o bieżącym stanie tych relacji oraz poproszono o ocenę niemieckiej polityki europejskiej.   Wyniki najnowszych badań zostały odniesione do poprzednich projektów wizerunkowych przeprowadzonych przez ISP w roku 2008 oraz 2005/06.

Projekt realizowany we współpracy z:
Fundacją Konrada Adenauera

Działalność Instytutu jest współfinansowana dzięki wsparciu Unii Europejskiej: Wsparcie dla organizacji aktywnych na arenie europejskiej w dziedzinie aktywnego obywatelstwa europejskiego.


Pobierz komunikat z badań:

W języku polskim>>>

W języku niemieckim>>>

Kontakt:
dr Agnieszka Łada
tel. 556 42 88
email: agnieszka.lada@isp.org.pl
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter