Poznaj nasz zespół

Rafał Załęski

Rafał Załęski

Kierownik Działu Publikacji

publikacje@isp.org.pl
tel.: (48 22) 5564299

Absolwent Wydziału Psychologii UW. Od ponad 15 lat związany z branżą wydawniczą i nowymi mediami,  jako ekspert od marketingu i komunikacji. Pracował w wiodących wydawnictwach edukacyjnych, współtworząc i wdrażając strategie rozwoju produktów.  W latach 2006 - 2017 członek redakcji kwartalnika Trzeci Sektor.  Autor artykułów o problematyce społeczeństwa obywatelskiego. Zajmuje się również grafiką oraz produkcją materiałów video, infografik, okładek książek. Interesuje się problematyką CSR oraz praktycznymi zastosowaniami nowoczesnej grafiki komputerowej w obszarze wizualizacji danych naukowych.

Wybrane filmy, wizualizacje (więcej na https://www.youtube.com/ispthinktank):
Artykuły:
 
M. Rymsza, R. Załęski Społeczna odpowiedzialność biznesu a trzeci sektor. Trzeci Sektor 12/2008
 
 
 
Zapisz się do newslettera
Newsletter