Poznaj nasz zespół

prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow

prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Katarzyna Chałasińska-Macukow jest fizykiem, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Na Uniwersytecie Warszawskim pełniła kolejno funkcje prodziekana (1995-1996), dziekana (1996-2002), a następnie prorektora (2002-2005) i rektora Uniwersytetu Warszawskiego (2005-2012). W 2008 roku została wybrana przewodniczącą Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (2008-2012), a następnie pełniła funkcję honorowej przewodniczącej KRASP (2012-2016). Jest członkiem licznych towarzystw naukowych zarówno krajowych jak i zagranicznych, miedzy innymi: Polskiego Towarzystwa Fizycznego, gdzie w latach 2014-2017 pełniła funkcję prezesa PTF, a obecnie członka Zarządu Głównego PTF (2018-2021) oraz honorowej prezes PTF, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Międzynarodowego Towarzystwa Inżynierii Optycznej USA (w latach 2010-2012 członek zarządu), Europejskiego Towarzystwa Optycznego (w latach 1992-1996 członek zarządu). W latach 1993-1999 była jedną z wiceprzewodniczących Międzynarodowej Komisji Optycznej (ICO) działającej przy Międzynarodowej Unii Fizycznej UPAP.

 
Zapisz się do newslettera
Newsletter