Poznaj nasz zespół

Juliusz Gardawski

Juliusz Gardawski

Korespondent Eurofound
profesor socjologii, kierownik Katedry Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się strukturą społeczną, problematyką zróżnicowania współczesnego kapitalizmu, europejskim modelem społecznym, partnerstwem i dialogiem społecznym, zinstytucjonalizowaną reprezentacją interesu pracowniczego i własnością pracowniczą. Ponadto zajmuje się metodologią nauk społecznych, systematycznie prowadzi badania empiryczne, kieruje zespołami badawczymi. Jest autorem ok. 150 publikacji naukowych. W 2010 roku rozpoczął wydawanie w ramach Katedry Socjologii Ekonomicznej periodyku w języku angielskim „Warsaw Forum of Economic Sociology”. Współpracuje z "Solidarnością" i OPZZ, członek Rady Konsultacyjnej PKPP Lewiatan, współpracuje z Fundacją Eberta i Instytutem Spraw Publicznych, jest obserwatorem i analitykiem prac Komisji Trójstronnej. Laureat Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego.
Zapisz się do newslettera
Newsletter