Poznaj nasz zespół

Jan Czarzasty

Jan Czarzasty

Korespondent Eurofound, konsultant merytoryczny projektu

doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH), specjalizuje się w badaniu stosunków pracy i dialogu społecznego, warunków pracy oraz problematyce reprezentacji interesów zbiorowych pracowników i pracodawców. Stale współpracuje z Instytutem Spraw Publicznych, Fundacją im. Friedricha Eberta, był członkiem zespołu badawczego realizującego projekt Polacy Pracujący (2005-2007), a obecnie  (2011-2012) należy do zespołu prowadzącego projekt Polacy Przedsiębiorcy. Autor wielu publikacji naukowych m.in. książki "Stosunki pracy w polskim handlu wielkopowierzchniowym" (2009). Korespondent Eurofound od 2002 roku, główny konsultant merytoryczny projektu.  
Zapisz się do newslettera
Newsletter