Poznaj nasz zespół

dr Maryla Koss-Goryszewska

dr Maryla Koss-Goryszewska

Głowna Badaczka, NIEM

maryla.koss-goryszewska@isp.org.pl
tel.: (48 22 556 42 76)

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, kryminolożka. Absolwentka IPSiR UW, ISNS UW oraz Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UW. W 2014 r. obroniła rozprawę doktorską „Społeczna percepcja kobiet-ofiar handlu ludźmi w celu prostytucji. Analiza socjologiczna” pisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Fuszary. Laureatka konkursów stypendialnych: Mazowieckiego Stypendium Doktoranckiego oraz Programu dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich UW "Doktoraty dla Mazowsza". Interesuje się społeczno-prawną problematyką handlu ludźmi oraz zagadnieniami dotyczącymi płci kulturowej i równouprawnienia kobiet.

Języki obce: angielski

Specjalizacje

 • Społeczno-prawne aspekty handlu ludźmi
 • Prawa kobiet
 • Przestępczość i kontrola przestępczości
 • Dyskryminacja cudzoziemców
 • Płeć społeczno-kulturowa


Publikacje

 
Wybrane artykuły:
 

 • M. Koss, „Międzynarodowe instrumenty zwalczania handlu dziećmi[w:] Handel dziećmi – wybrane problemy, praca zb. pod red. Z. Lasocika, M. Koss, Ł. Wieczorka, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa 2007.
 • „Historia handlu ludźmi”, Orzecznictwo sądów apelacyjnych, 2008, nr 3.
 • M. Koss: „Prawne i społeczne przyczyny występowania zjawiska handlu ludźmi”, Orzecznictwo sądów apelacyjnych, 2008, nr 5.
 • M. Koss, Ł. Wieczorek: Sprawozdanie z konferencji „Forum walki z handlem ludźmi (Wiedeń, 13-15 II 2008)”, Państwo i Prawo, 2008, nr 11.
 • „Wizerunek handlu ludźmi i kobiety-ofiary w prasie polskiej na przykładzie Gazety Wyborczej”,Instytut Spraw Publicznych, 2010.
 • M. Koss-Goryszewska, „Testy dyskryminacyjne. Charakterystyka techniki i zastosowanie w wybranych krajach”, [w:] Sąsiedzi czy intruzi? O dyskryminacji cudzoziemców w Polsce, praca zb. pod red. W. Klausa, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2010.
 • M. Koss-Goryszewska, „Polityka antydyskryminacyjna Polski w świetle prawa Unii Europejskiej”, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010.
 • M. Fuszara, T. Halik, K. Iglicka, M. Koss-Goryszewska, i in., Dyskusja redakcyjna „Emigracja, imigracja I płeć”, Societas/Communitas 2012, nr 1(13).
 • M. Koss-Goryszewska, „Prasowy wizerunek ofiary handle ludźmi w celu prostytucji”, Societas/Communitas 2012, nr 1(13).
 • M. Koss-Goryszewska, Akcje regularyzacyjne wobec imigrantów i ich wpływ na integrację w państwach członkowskich UE. Lekcje dla Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012.
 • M. Koss-Goryszewska, Polityka antydyskryminacyjna Francji ze szczególnym uwzględnieniem równego traktowania imigrantów, Instytut Spraw Publicznych, 2012.
 • M. Koss-Goryszewska, „Wizerunek ofiary handlu kobietami w krajowym orzecznictwie karnym na podstawie analizy wyroków w sprawach o handel ludźmi w latach 1997-2009”, Archiwum Kryminologii, 2014, t. XXXV.
 

  Raporty i inne:

 • Gimenez-Salinas Framis, S. Buchowska, B. Gruszczyńska, M. Koss i inn.:The co-operation of law enforcement agencies and NGOs in the prevention and support for victims of trafficking in persons for the purpose of sexual exploitation. Best practices. Toledo: Universidad de Castilla-La Mancha, 2006.
 • „W jaki sposób Europa będzie integrować Romów? Problematyka romska priorytetem prezydencji węgierskiej”, Wyborcza.pl, 14.04.2011
 • „Czy Europa buduje fortecę przeciwko imigrantom?”, Wyborcza.pl,15.11.2011
 • M. Koss-Goryszewska, „Analiza polityki oraz prawa krajowego dotyczącego przeciwdziałania handlowi ludźmi w Polsce”, Instytut Spraw Publicznych 2012.
 • M. Koss-Goryszewska, Bibliographical review of Polish literature concerning the phenomenon of human trafficking, Instytut Spraw Publicznych 2012.
 • M. Koss-Goryszewska, „Analiza polskich spraw sądowych dotyczących handlu ludźmi”/ „Analysis of Polish court cases concerning human trafficking”, Instytut Spraw Publicznych, 2013.
 • M. Koss-Goryszewska, “Statistical analysis concerning human trafficking in Poland”, Instytut Spraw Publicznych, 2013.

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Niemcy w zbliżeniu

Opisujemy fakty, komentujemy decyzje, tłumaczymy zawiłości niemieckiej polityki #niemcywzblizeniu
Zapisz się do newslettera
Newsletter