Poznaj nasz zespół

dr Agnieszka Łada

dr Agnieszka Łada

Dyrektor Programu Europejskiego/Starszy Analityk

agnieszka.lada@isp.org.pl
tel.: 22 556 42 88

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała nauki polityczne w Warszawie i Berlinie oraz, jako stypendystka Fundacji Konrada Adenauera, psychologię organizacji w Dortmundzie. Jako stypendystka Hertie Foundation ukończyła Executive Master of Public Administration na Hertie School of Governance. Visiting fellow w European Policy Centre w Brukseli (2011), visiting research fellow na University of Sussex (2012), visiting scholar w Alfred von Oppenheim Centre for European Policy Studies, German Council on Foreign Relations (DGAP) w Berlinie (2013), visiting researcher w Stiftung Wissenschaft und Politik w Berlinie (2016/17). 
Jest członkiem Rady Nadzorczej Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, Grupy Refleksyjnej przy ministerstwach spraw zagranicznych Polski i Niemiec oraz Polsko-Niemieckiej Grupy Ekspertów Krąg Kwirytów i polsko-niemieckiej Grupy Kopernika. 
Specjalizuje się w następujących zagadnieniach: Niemcy i stosunki polsko-niemieckie, polska polityka zagraniczna i europejska, postrzeganie Polaków za granicą i obcokrajowców w Polsce.

Publikacje:
 

 • Jacek Kucharczyk, Agnieszka Łada, Polacy a inni Europejczycy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2018 [pl] http://www.isp.org.pl/publikacje,32,965.html
 • Agnieszka Łada, Polacy o Parlamencie Europejskim - wiedza i oceny rok przed wyborami, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2018 [pl] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1610959123.pdf
 • Agnieszka Łada, Trudne partnerstwo. Polacy i Niemcy o kraju sąsiada, wspólnej historii i Europie, Barometr Polska-Niemcy 2018, Warszawa 2018 [pl, de] http://www.isp.org.pl/publikacje,22,968.html
 • Agnieszka Łada, Deutschlands Schwäche ist gefährlich / Security is paramount, FAZ online, 16.02.2018 [de] http://www.faz.net/aktuell/politik/sicherheitskonferenz/gastbeitrag-deutschlands-schwaeche-ist-gefaehrlich-15445484.html?GEPC=s33 [eng] http://www.faz.net/aktuell/politik/sicherheitskonferenz/munich-security-conference-security-is-paramount-15452014.html
 • Agnieszka Łada, Squaring the circle? EU budget negotiations after Brexit – considering CEE perspectives, Institute of Public Affairs/Bertelsmann Stiftung, Warsaw/Guetersloh 01.2018 [eng] http://www.isp.org.pl/publikacje,1,954.html 
 • Jacek Kucharczyk, Agnieszka Łada, Gabriele Schöler (ed.), Exit, voice or Loyalty? Young people on Europe and democracy. Case studies from Austria, the Czech Republic, Germany, Hungary, Poland and Slovakia, Institute of Public Affairs/Bertelsmann Stiftung, Warsaw/Guetersloh 2017 [eng] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/772091863.pdf 
 • Agnieszka Łada, Fascynacja. Miłość. Przypadek. Niemieccy migranci w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2017 [pl, de] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1272616136.pdf 
 • Aleksander Fuksiewicz, Agnieszka Łada, When two plus two doesn’t equal four. The Visegrad Group on the future of Europe, “Analyses & Opinions” 2017, No. 23 /150, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa [eng] /uploads/drive/oldfiles/191983445.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Poland in Europe – regional leader or outlier? Poland’s European policy in view of the changes on the continent, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2017 [eng] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/712883116.pdf [OA]
 • Strategia środka. Słowacka polityka europejska w obliczu przemian na kontynencie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2017 [pl] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1770057126.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Barometr Polska-Niemcy 2017. Polskie społeczeństwo o niemieckiej polityce i wzajemnych relacjach, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2017 [pl] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1648397326.pdf [OA] [de] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/
 • 1400058963.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Stabilizator. O znaczeniu gospodarki w obecnych relacjach polsko-niemieckich, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2017 [pl] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1403124226.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Ein stabilisierender Faktor. Zur Bedeutung der Wirtschaft in den heutigen deutsch-polnischen Beziehungen, Arbeitspapier, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin 2017 [de] https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/arbeitspapiere/Deutsch_
 • polnische_Wirtschaftsbeziehungen.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Nils Lange, Warum die deutsche Sprache für Polen wichtig ist, „Polen Journal“ [de] http://polenjournal.de/meinung/1404-warum-die-deutsche-sprache-fuer-polen-wichtig-ist [OA]
 • Agnieszka Łada, Gabrielle Schöller, Love it, leave it or change it? Junge Europäer in Mittel- und Osteuropa bekennen sich zur EU, sehen aber Notwendigkeit der Reformen, „flashlight europe“ 02/2017, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh [de] http://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/EZ_flashlight_europe_2017_02_DT.pdf [OA]
 • Jacek Kucharczyk, Agnieszka Łada, Akceptacja, reforma, rozstanie? Młodzież z sześciu państw członkowskich Unii Europejskiej wobec integracji europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2017 [pl] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/527207176.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Justyna Segesz Frelak, Medycyna bez granic? Wykwalifikowani migranci w zawodach medycznych w Polsce i w Niemczech, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2017 [pl] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/827566274.pdf [de] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1927367569.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Justyna Segesz Frelak, Wykwalifikowani migranci w zawodach medycznych w Polsce i w Niemczech – wnioski z badań i rekomendacje, „Analizy i Opinie” 2017, nr 149, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa [pl] /uploads/drive/oldfiles/2082342909.pdf [OA] [eng] http://www.isp.org.pl/
 • uploads/analyses/524991436.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Język niemiecki w Polsce – fakty i opinie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2017 [pl] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1049657072.pdf [OA] [de] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/435752849.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Postrzeganie Niemców w Polsce, Pol-Int [pl] https://www.pol-int.org/pl/salon/postrzeganie-niemcow-w-polsce-pl [OA]
 • Agnieszka Łada, Europa braucht eine gemeinsame deutsch-polnische Stimme, „flashlight europe“ 01/2017, Bertelsmann Stiftung, Guetersloh [de] https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/user_upload/EZ_flashlight_europe_2017_01_DT.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Zbliżenie się społeczeństw – wielki sukces polsko-niemieckiego ćwierćwiecza, Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego 2016, s. [pl]
 • Agnieszka Łada, Praktykant w organizacji pozarządowej – wzajemne branie i dawanie, w: „Trzeci Sektor” 2016, nr 38, Instytut Spraw Publicznych, s. [pl]
 • Agnieszka Łada, From foe to friend. Bringing Poles and Germans together, w: “New Eastern Europe” No. 2 (XXXI)/2016, s.103-108 [pl]
 • Agnieszka Łada, Pod niemiecką banderą?, w: Europa po Brexicie, „Instytut Idei” 2016, nr 11, Instytut Obywatelski, s. 18-23 [pl] http://www.instytutobywatelski.pl/wp-content/uploads/2016/12/inst-idei-11-druk-web.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, All hope in “soft” activities?, w: Political State of the Region Report. Facing a New Reality In the Baltic Sea Region, Baltic Development Forum 2016, s.10-13 [eng] https://www.bdforum.org/wp-content/uploads/2016/11/Political_State_Region_Report
 • _2016.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Opinie niemieckie, w: Jacek Kucharczyk (red.), Relacje transatlantyckie po konflikcie rosyjsko-ukraińskim, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2016, s. 26-41 [pl] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/532494950.pdf [OA]
 • Aleksander Fuksiewicz, Agnieszka Łada, Łukasz Wenerski, Transatlantic relations after the Russia-Ukraine conflict. Assessments and expectations of the expert communities in Poland, Germany and the US, “Analyses & Opinions” 2016, No. 22/148, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa [eng] /uploads/drive/oldfiles/692305553.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Slogany czy konkrety? Plany polsko-niemieckiej współpracy z okazji 20.lecia podpisania traktatu – spojrzenie po pięciu latach, „Analizy i Opinie” 2016, nr 147, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa [pl] http://www.isp.org.pl/uploads/
 • analyses/1054275970.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Barometr Polska-Niemcy 2016. Wzajemny wizerunek Polaków i Niemców 25 lat po podpisaniu Traktatu, Wirstchaftsnachrichten 08-09.2016, AHK [pl] [de] 
 • Agnieszka Łada, Referendokracja, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2016 [pl] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1845829230.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Deutschland, Polen und das Weimarer Dreieck, w: Katrin Böttger, Mathias Jopp (red.), Handbuch zur deutschen Europapolitik, Nomos, Baden-Baden 2016, s. 473-488 [de]
 • Agnieszka Łada, Jacek Kucharczyk (współpraca), Gabrielle Schöler (współpraca), Barometr Polska – Niemcy 2016. Polacy i Niemcy o sobie nawzajem 25 lat po podpisaniu traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, Instytut Spraw Publicznych/Bertelsmann Stiftung/Konrad Adenauer Stiftung, Warszawa 2016 [pl] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1144769944.pdf [OA] [de] http://www.isp.org.pl/uploads/
 • pdf/1480034608.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Katrin Böttger (red.), #EngagEUkraine. Zaangażowanie społeczne Ukraińców w Polsce i w Niemczech, Instytut Spraw Publicznych/Institut für Europäische Politik, Warszawa 2016 [pl] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/18140361.pdf [OA] [de] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/100853105.pdf [OA]
 • Jacek Kucharczyk, Agnieszka Łada, Gabrielle Schöler, Łukasz Wenerski, Nadszarpnięte partnerstwo. Niemcy o Rosji i obecnej polityce rosyjskiej, Warszawa 2016 [pl] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/901591148.pdf [OA] [eng] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/725576783.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, 25 Jahre Partnerschaft, „Polen-Analysen“, Nr. 182, 17.05.2016 [de] http://www.laender-analysen.de/polen/pdf/PolenAnalysen182.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, From foe to friend. Bringing Poles and Germans together, w: “New Eastern Europe” No. 2 (XXI)/2016, s. 103-108 [eng]
 • Agnieszka Łada, Polskie i niemieckie interpretacje wyzwań w polityce bezpieczeństwa, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2016 [pl] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1382676924.pdf [OA] [de] http://www.isp.org.pl/uploads/
 • pdf/48385727.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Andreas Speiser, Geliebt, gehasst, bewundert – die deutsche Rolle in der Welt aus der Perspektive Polens, w: Deutschland. 25 Jahre nach der Einheit, Nomos Verlag, Baden-Baden 2016, s. 57-72 [de]
 • Agnieszka Łada, Łukasz Wenerski, Back to basics? Polish foreign policy and the Russian-Ukrainian conflict, w: Jacek Kucharczyk, Grigorij Mesežnikov (red.), Diverging Voices, Converging Policies: The Visegrad States’ Reactions to the Russia-Ukraine Conflict, Heinrich-Böll-Stiftung, Warsaw 2015, s. 115-129 [eng] https://pl.boell.org/sites/default/files/diverging-voices-converging_policies_visegrad-states-russia-ukraine-conflict.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Polen w: W. Weidenfeld, Wolfgang Wessels (red.), Handbuch der europäischen Integration 2015, Nomos Verlag, Baden-Baden 2015, s.467-472 [de]
 • Agnieszka Łada, All quiet in the Baltics? Estonians, Latvians and their Russian-speaking minorities: Different assessments of current European issues, Institute of Public Affairs/Bertelsmann Stiftung, Warsaw 2015 [eng] https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/EZ_Policy_Brief_Study_All_quiet_in_the_Baltics_2015_EN.pdf [OA]
 • Aleksander Fuksiewicz, Agnieszka Łada, Grupa bałtycka. Polska, Litwa, Łotwa i Estonia. W poszukiwaniu wspólnych interesów, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2015 [pl] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1320123707.pdf [OA] [eng] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/204396664.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Perspektywy rozwoju stosunków polsko-niemieckich w kontekście silniejszego przywództwa Niemiec w świecie, ekspertyza Instytutu Spraw Publicznych na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Warszawa 2015 [pl]
 • Jacek Kucharczyk, Agnieszka Łada, Łukasz Wenerski, Ukraińcy patrzą na Zachód – ocena polityki i oczekiwania, Instytut Spraw Publicznych/Fundacja Bertelsmanna, Warszawa 2015 [pl] http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/pdf/UkraincypatrzanaZachod1.pdf [OA] [eng] http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/pdf/UkraincypatrzanaZachodANG1.pdf [OA] [ua] http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/pdf/UkraincypatrzanaZachod_ukr.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Magdalena Skłodowska, Melchior Szczepanik, Łukasz Wenerski, Unia energetyczna z perspektywy Francji, Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2015 [pl] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1571114762.pdf [OA] [eng] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1646937582.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Eine Erfolgstory mit Herausforderungen für die Zukunft. Wirkungen deutsch-polnischer Jugendbegegnungen auf die Teilnehmenden, w: Forum Jugendarbeit International, Kinder- und Jugendhilfe transnational gestalten (Hg.), IJAB Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V., Bonn 2015
 • Sebastian Płóciennik, Agnieszka Łada, To be respected, but not imitated: The German model from the Polish perspective, in: Brigitte Unger (red.), The Success of Germany in the mirror and through the eyes of its neighbours, Hans-Böckler-Stiftung 2015 [eng] http://www.iaq.uni-due.de/aktuell/veroeff/2015/knuth_German_Model.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Barometr Polska-Niemcy 2015, Polacy o polsko-niemieckim partnerstwie we wspólnej Europie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2015 [pl] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1627891449.pdf [OA] [de] http://www.isp.org.pl/uploads/
 • pdf/1887899851.pdf [OA]
 • Jacek Kucharczyk, Agnieszka Łada, Łukasz Wenerski, Razem czy osobno? Polacy, Niemcy i Rosjanie o konflikcie rosyjsko-ukraińskim, Instytut Spraw Publicznych/Bertelsmann Stiftung, Warszawa 2015 [pl] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1988281977.pdf [OA] [eng] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/2075983043.pdf [OA] [ua] http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/pdf/razemczyosobnoukr.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Razem w Unii Europejskiej – udana dekada, w: Wiadomości Gospodarcze/Wirtschaftsnachrichten, AHK, nr 08/2014
 • Agnieszka Łada, Polish-German mutual perception, European Solidarity Center 2014 [eng] http://1989.enrs.eu/#reading-room-poland-germany [OA]
 • Agnieszka Łada, Poland in the European Union: Ten-Year Success Story and Upcoming Challenges, Konrad Adenauer Foundation [eng] http://www.kas.de/politikdialog-asien/en/publications/39242/ [OA]
 • Agnieszka Łada, Niemiecka percepcja wystawy dotyczącej Powstania Warszawskiego zorganizowanej w Berlinie w 2014 roku, Raport Instytutu Spraw Publicznych na zlecenie Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa 2014 [pl]
 • Agnieszka Łada, Polityka wschodnia 2014. Pięć nieporozumień między Polakami a Niemcami, Instytut Spraw Publicznych i Fundacja Bertelsmanna, Warszawa 2014 [pl] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1823395084.pdf [OA] [de] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1695854602.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Znaczenie eurosceptyków w Parlamencie Europejskim nowej kadencji, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014 [pl] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1823395084.pd [OA] [de] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1823395084.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Slogany czy konkrety? Polsko-niemiecka współpraca na rzecz zwalczania przestępczości przygranicznej, ISP, Warszawa 2014 [pl] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/2052374206.pdf [OA] [de] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/590730868.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Maria Majkowska, Kompetentna drużyna z małymi wyjątkami. Powyborcza analiza składu polskiej delegacji w Parlamencie Europejskim 2014-2019, ISP, Warszawa 2014 [pl] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1588651895.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, More European than predicted, less European than needed: the EP election campaign in Poland, EPIN papers 2014 [eng] http://www.ceps.eu/book/between-apathy-and-anger-challenges-union-2014-elections-european-parliament [OA]
 • Alexander Fuksiewicz, Agnieszka Łada (współpraca), Porównanie Programów Partii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, Konrad-Adenauer-Stiftung, Warszawa 2014 [pl] http://www.kas.de/polen/pl/publications/37801/ [OA]
 • Agnieszka Łada, Polen: Partner für ein starkes Europa, Bundeszentrale für politische Bildung, Berlin 2014 [de] http://www.bpb.de/internationales/europa/europa-kontrovers/182484/standpunkt-agnieszka-ada [OA]
 • Agnieszka Łada, Młodzi gniewni, w: Europa rozważna czy romantyczna?, „Instytut Idei” 2014, nr 6, Instytut Obywatelski, Warszawa, s. 24-28 [pl] http://www.instytutobywatelski.pl/wp-content/uploads/2014/04/instytut-idei-6_WEB.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Maria Majkowska, Kompetentna drużyna z małymi wyjątkami, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014 [pl] http://www.isp.org.pl/publikacje,25,810.html [OA]
 • Agnieszka Łada (red.), Wspólna dekada. Polska i Niemcy. 10 Lat razem w Unii Europejskiej. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014 [pl] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1407491857.pdf [OA] [de] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1018189217.pdf [OA]
 • Melchior Szczepanik, Agnieszka Łada (współpraca), 17 kluczowych głosowań w Parlamencie Europejskim 2009-2014, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014 [pl] http://www.isp.org.pl/publikacje,25,806.html [OA]
 • Agnieszka Łada (red.), Poznać sąsiada!, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014 [pl, de] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1496993174.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Cornelius Ochmann, The German view of Russia, “New Eastern Europe” No. 4(IX)/(2013) [eng]
 • Agnieszka Łada, Auf verschiedenen Umlaufbahnen. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestags und des Europäischen Parlaments müssen besser zusammenarbeiten, „DGAPanalyse“, August 2013, No. 6 [de] https://dgap.org/de/article/getFullPDF/24183 [OA]
 • Agnieszka Łada, Barometr Polska-Niemcy 2013, Wizerunek Niemiec i Niemców w Polsce po dziesięciu latach wspólnego członkostwa w UE, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013 [pl] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/933787397.pdf [OA] [de] http://www.kas.de/wf/doc/kas_36301-1522-1-30.pdf [OA]
 • Anna Jezierska, Agnieszka Łada, Siema! Tu Europa. Komunikacja posłów do Parlamentu Europejskiego z młodymi Polakami, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013 [pl] http://www.isp.org.pl/publikacje,986,615.html [OA]
 • Marek Dudkiewicz, Aleksander Fuksiewicz, Jacek Kucharczyk, Agnieszka Łada, Parlament Europejski Społeczne zaufanie i (nie)wiedza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013 [pl] http://www.isp.org.pl/publikacje,986,610.html [OA]
 • Anna Jezierska, Agnieszka Łada, Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku. Co zrobić, żeby niska frekwencja się nie powtórzyła?, „Analizy i Opinie” 2013, nr 135 [pl] www.isp.org.pl/uploads/analyses/1710417943.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Melchior Szczepanik, Kandydat idealny?, Na co powinny zwracać uwagę polskie partie polityczne, układając listy kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego?, „Analizy i Opinie” 2013, nr 134 [pl] www.isp.org.pl/uploads/analyses/746188590.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Wybory do Bundestagu 2013. Przegląd programów wyborczych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013 [pl] http://www.isp.org.pl/publikacje,986,600.html [OA]
 • Od sierpnia 2013 blog (z) Łada po Europie [pl] http://www.tokfm.pl/blogi/lada_po_europie [OA]
 • Jacek Kucharczyk, Agnieszka Łada, Łukasz Wenerski, Deutschland, Polen, Tschechien. Die wirtschaftlichen Beziehungen und das Bild vom Nachbarland, „Polen Analysen“, nr 132, 1.10.2013 [de] www.laender-analysen.de/polen/pdf/PolenAnalysen132.pdf [OA]
 • Jacek Kucharczyk, Agnieszka Łada, Cornelius Ochmann, Łukasz Wenerski, Polityka i życie codzienne. Niemieckie spojrzenie na Polskę i Rosję, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013 [pl, de, ros] http://www.isp.org.pl/publikacje,986,588.html [OA]
 • Aleksander Fuksiewicz, Jacek Kucharczyk, Agnieszka Lada, Die gegenseitige Wahrnehmung von Polen und Litauern, „Polen Analysen“, nr 128, 18.06.2013 [de] www.laender-analysen.de/polen/pdf/PolenAnalysen128.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Die polnische Schlacht um den Euro, „DGAPanalyse kompakt“ 2013, nr 2 [de] https://dgap.org/de/think-tank/publikationen/dgapanalyse-kompakt/euro-anw%C3%A4rter-polen [OA]
 • Agnieszka Łada, Slogany czy konkrety? Polsko-niemieckie partnerstwo na rzecz wejścia Polski do strefy euro, Instytut Spraw Publicznych/Fundacja Konrada Adenauera, Warszawa 2013 [pl, de] http://www.isp.org.pl/publikacje,986,572.html [OA]
 • Aleksander Fuksiewicz, Agnieszka Łada, Jacek Kucharczyk, Obok siebie. Wzajemne postrzeganie się Polaków i Litwinów, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013 [pl, lt] http://www.isp.org.pl/publikacje,986,575.html [OA]
 • Agnieszka Łada, EU-enthusiastische Gesellschaft mit wenigen EU-Kenntnissen, w: Beate Neuss/Antje Nötzold (red.), Polen als Motor des europäischen Integrationsprozesses: Bilanz der polnischen Ratspräsidentschaft, Baden-Baden: Nomos 2013 s. 31-36 [de]
 • Agnieszka Łada, Cornelius Ochmann, Das Bild des Westens. Russische Ansichten zu Polen und Deutschland, „Polen Analysen“, nr 116, 06.11.2012 [de] http://www.laender-analysen.de/polen/pdf/PolenAnalysen116.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Jazda z nawigacją, „Tygodnik Powszechny”, 10 października 2012 [pl]
 • Agnieszka Łada, Cornelius Ochmann, Das Bild des Westens. Russische Ansichten zu Polen und Deutschland, „Russland Analysen“, nr 244, 05.10.2012 [de] http://www.laender-analysen.de/russland/pdf/Russlandanalysen244.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, »Wenn Sie uns in die Entscheidungsfindung einbezie¬hen, wird Polen Sie unterstützen« Deutsche Europapolitik aus der Sicht Polens, „DGAPanalyse kompakt“ 2012, No. 10 [de] https://dgap.org/de/article/getFullPDF/22258 [OA]
 • Aleksander Fuksiewicz, Agnieszka Łada, Łukasz Wenerski, Współpraca zagraniczna polskich samorządów – wnioski z badań, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012 [pl] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/980950705.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Barometr Polska-Niemcy 2012. Polacy o roli Niemiec w Europie i stosunkach polsko-niemieckich, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012 [pl] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1329596010.pdf [OA] [de] http://www.isp.org.pl/uploads/
 • pdf/50000000.pdf [OA] [eng] http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/pdf/Mainconclussionswithpictures2.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Slogany czy konkrety? Ocena realizacji polsko-niemieckiego programu współpracy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012 [pl] http://www.isp.org.pl/uploads/
 • pdf/1142285644.pdf [OA] [de] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1579597067.pdf [OA]
 • Grzegorz Gromadzki, Jacek Kucharczyk, Agnieszka Łada, Cornelius Ochmann, Łukasz Wenerski, Polska i Niemcy w oczach Rosjan, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012 [pl] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1803599363.pdf [oa] [eng] http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/people-history-politics.pdf [OA] [de] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/
 • 643512774.pdf [OA] [ru] http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/pliki/PolskaiNiemcyrosyjska.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Małgorzata Fałkowska-Warska (współpraca), Obraz polskiej migracji zarobkowej do Niemiec w prasie polskiej i niemieckiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012 [pl] http://www.archiwum.isp.org.pl/publikacja/wyszukiwarka/1567/obraz-polskiej-migracji-zarobkowej-do-niemiec-w--prasie-polskiej-i-niemieckiej 
 • Agnieszka Łada, Małgorzata Fałkowska-Warska, Europoseł w sieci, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012 [pl] http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/Europoslowie.pdf [OA] [eng] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/645948287.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Justyna Segeš Frelak (red.), Znikająca granica. Nowa polska migracja do Niemiec – perspektywa lokalna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012 [pl] http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/pliki/221299139.pdf [OA] [de] http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/pliki/1165731304.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Migranci w Niemczech – przykład lokalny, „Biuletyn Niemiecki” 2012, nr 29 [pl] http://fwpn.org.pl/assets/biuletyny/BN29.pdf [OA]
 • “Provided you include us in decision-making, Poland will support you” – German EU Policy as viewed by Poland, w: Almut Möller and Roderick Parkes (eds), Germany as Viewed by Other EU Member States, “EPIN Paper” 2012, No. 33, s. 50-54 [eng] https://www.ceps.eu/system/files/epin_wp33%20Germany%20as%20viewed%20by%20other%20ms.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Melchior Szczepanik, In Straßburg und im Netz. Die Aktivität der polnischen EU-Abgeordneten in der ersten Hälfte der siebten Wahlperiode des Europäischen Parlaments, „Polen Analysen“, nr 106, April 2012 [de] http://www.laender-analysen.de/polen/pdf/PolenAnalysen106.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Jacek Kucharczyk, Pole Position: Polish Presidency of the EU Council, artykuł na stronie internetowej brukselskiego biura Fundacji im. Heinricha Boella [eng] https://eu.boell.org/en/2013/12/03/pole-position-polish-presidency-eu-council-european-integration [OA]
 • Małgorzata Fałkowska-Warska, Agnieszka Łada, Politycy w sieci jak we mgle, „Przekrój”, luty 2012 [pl]
 • Agnieszka Łada, Christian Schmitz, Wahlen in Warschau, Verhandlungen in Brüssel. Die polnischen Parlamentswahlen und die EU-Ratspräsidentschaft, w: Ausenanalysen der Konrad-Adenauer-Stiftung, 02.2012 [de] http://www.kas.de/wf/doc/kas_30193-544-1-30.pdf?120222121915 [OA] [eng] http://www.kas.de/wf/doc/kas_30193-544-2-30.pdf?120222121627 [OA]
 • Agnieszka Łada, Polska prezydencja w Radzie UE – sprawna w trudnych czasach, w: Prezydencja w Radzie UE. Bilans polskich doświadczeń, Materiały z konferencji KSAP, Warszawa 2012, s. 66-77 [pl] http://ksap.gov.pl/ksap/sites/default/files/publikacje/prezydencja_w_radzie_ue._bilans_polskich_doswiadczen_0.pdf 
 • Agnieszka Łada, Polish EU Council Presidency – efficient presidency in the difficult times [eng] (in print)
 • Jacek Kucharczyk, Agnieszka Łada, Aleksander Fuksiewicz, Europejski Fundusz na rzecz Demokracji – sukces polskiej prezydencji?, „Analizy i Opinie” 2011, nr 127a, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa [pl] /uploads/drive/oldfiles/803619357.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Polnische Ratspräsidentschaft. Bestandene Reifeprüfung in Krisenzeiten, IFRI, 2012 [fr] https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/analyseducfa2aladafr.pdf [OA]
 • Regularne prowadzenie bloga od lutego 2011 do lipca 2013
 • Regularne komentarze na temat polskiej Prezydencji na stronie www.Prezydencja2011.pl  (26 artykułów w okresie luty – grudzień 2011)
 • Agnieszka Łada, Czas wyjść poza sferę uśmiechów. Rekomendacje dla polskiej polityki zagranicznej wobec Niemiec, „Analizy i Opinie” 2011, nr 124, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa [pl] /uploads/drive/oldfiles/1014276308.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Aleksander Fuksiewicz, Polska prezydencja a porządek polizboński, „Debata. Biuletyn Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu”, nr 7, sierpień 2011 [pl]
 • Agnieszka Łada, Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 - święto europejskiego demos? w: J. Fiszer (red.), Parlament Europejski po Traktacie z Lizbony. Polska w Parlamencie Europejskim – doświadczenia i nowe wyzwania, PAN, Warszawa 2011 [pl]
 • Agnieszka Łada, Civil Society in the Eastern Partnership, w: “Closer to Brussels”, The bimonthly publication of the Małopolska Region Brussels Office”, s. 6-12 [eng]
 • Agnieszka Łada, Filip Pazderski, Der Freiwilligendienst an der Weichsel – Aktueller Stand und Entwicklungsperspektiven, „engagement-macht-stark!“, nr 1/2011, s. 90-93 [de] http://www.engagement-macht-stark.de/fileadmin/user_upload/03_magazin/Magazin-1-2011.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Bekannte und unbekannte Gesichter aus dem Fotoalbum. Die politischen Akteure der deutsch-polnischen Nachbarschaft, w: D. Bingen, P. O. Loew, K. Ruhniewicz, M. Zybura (red.), Erwachsene Nachbarschaft. Die deutsch-polnischen Beziehungen 1991-2011, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2011 [pl, de]
 • Jacek Kucharczyk, Agnieszka Łada, Polish foreign Policy after the presidential elections, w: Gyárfášová Oľga, Mesežnikov Grigorij (red.), Visegrad Elections 2010: Domestic Impact and European Consequences, IVO, Bratislava, 2011 [eng]
 • Agnieszka Łada, Filip Pazderski, Prezydencja pod rękę z wolontariatem?, „EUlotka. Biuletyn Programu Europejskiego Federacji Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna”, nr 10 (33), lipiec 2011 [pl] http://wiadomosci.ngo.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/korespondenci/Marcela_pliki/EUlotka_10-33.pdf [OA]
 • Elżbieta Kaca, Agnieszka Łada, Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego, „EUlotka. Biuletyn Programu Europejskiego Federacji Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna”, nr 10 (33), lipiec 2011 [pl] http://wiadomosci.ngo.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/korespondenci/Marcela_pliki/EUlotka_10-33.pdf [OA]
 • Elżbieta Kaca, Jacek Kucharczyk, Agnieszka Łada, Eastern Partnership Civil Society Forum & how to improve it, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011 [eng] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1646936068.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Towards a stronger role for civil society in the Eastern Partnership, European Policy Centre, July 2011 [eng] http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_1324_towards_a_stronger_role_for_civil_society_in_the_eap.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Świetlaną przyszłość łatwo zepsuć, „Gazeta Wyborcza”, 14.06.2011 [pl] http://wyborcza.pl/1,76842,9780690,Swietlana_przyszlosc_latwo_zepsuc.html?disableRedirects=true [OA]
 • Aleksander Fuksiewicz, Agnieszka Łada, Wypełnianie luk Rola polskiej Prezydencji w kształtowaniu porządku polizbońskiego, „Analizy i Opinie” 2011, nr 119 [pl] /uploads/drive/oldfiles/580812447.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Polacy o polsko-niemieckiej współpracy i o znaczeniu historii we wzajemnych stosunkach, „Debata. Biuletyn Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu”, nr 6, kwiecień 2011 [pl]
 • Jacek Kucharczyk, Agnieszka Łada, Poland: Walking the Tightrope of a Post-Lisbon Presidency, article online at Heinrich Böll Stiftung Brussels [eng] https://eu.boell.org/en/2013/12/03/poland-walking-tightrope-post-lisbon-presidency-european-integration [OA]
 • Małgorzata Fałkowska-Warska, Agnieszka Łada, Zjednoczone państwo - podzielony naród? Społeczeństwo niemieckie dwadzieścia lat po zjednoczeniu, „Zeszyty Niemcoznawcze”, nr 1/2011 [pl]
 • Agnieszka Łada, Die polnische Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union: Herausforderungen, Erwartungen, Pläne und Möglichkeiten, “Polen-Analysen”, nr 90/2011, s. 2-7 [de] http://www.laender-analysen.de/polen/pdf/PolenAnalysen90.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Polacy o zjednoczeniu Niemiec i stosunkach polsko-niemieckich w dwudziestą rocznicę zjednoczenia, „Zeszyty Niemcoznawcze”, nr 1/2011 [pl]
 • Justyna Frelak, Agnieszka Łada, Współpraca: Barbara Petrulewicz, Polacy nadchodzą!... Wreszcie! Polska migracja zarobkowa do Niemiec – analiza w przededniu otwarcia niemieckiego rynku pracy dla polskich obywateli, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011 [pl] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1769347255.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, The Polish Presidency – pushing the agenda and shaping the Lisbon system, Policy brief, European Policy Centre, Brussels 2011 [eng] http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_1268_the_polish_presidency.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Jacek Kucharczyk, Europejskie Partnerstwo dla Wolontariatu. Szanse związane z pokrywaniem się w czasie polskiej Prezydencji w Radzie UE oraz Europejskiego Roku Wolontariatu, „Opinie Ekspertów”, materiały online Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, luty 2011 [pl]
 • Agnieszka Łada, Patrzymy w przyszłość. Polacy o polsko-niemieckiej współpracy i historii we wzajemnych relacjach, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011 [de] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/2143893382.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Stosunki polsko-niemieckie i niemiecka polityka europejska w oczach Polaków 20 lat po zjednoczeniu Niemiec, „Debata. Biuletyn Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu”, nr 4, luty 2011 [pl]
 • Agnieszka Łada, Jacek Kucharczyk, Jak pomóc bezinteresownej pomocy, „Gazeta Wyborcza”, 25.01.2011 [pl]
 • Regularne Komentarze na temat działalności Parlamentu Europejskiego na stronie projektu Radia Wspólna Europa, Radia PIN i ISP
 • Agnieszka Łada, Jacek Kucharczyk, Grzegorz Makowski, Filip Pazderski, Europejskie Partnerstwo dla wolontariatu. Koncepcja kampanii mającej na celu podniesienie poziomu wiedzy i zwiększenie zainteresowania wolontariatem wśród kręgów opiniotwórczych w związku z polską Prezydencją w Radzie UE, Ekspertyza Instytutu Spraw Publicznych na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Warszawa 2011 [pl] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1726605307.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Recenzja książki: Die deutsch-polnischen Beziehungen in ausgewählten Karikaturen, „Zeszyty Niemcoznawcze”, nr 1/2010 [pl]
 • Agnieszka Łada, Jan Peters, Russland in den Augen polnischer und deutscher Experten, „Russland Analysen“, nr. 208, 22.10.2010, s. 2-4 [de] http://www.laender-analysen.de/russland/pdf/Russlandanalysen208.pdf [OA] 
 • Agnieszka Łada, Wolontariat to wspólna europejska sprawa, „Info. Biuletyn Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży”, nr 1/2010 [pl]
 • Agnieszka Łada, 2011: światło na wolontariat, „EUlotka, OFOP”, listopad 2010 [pl] http://eu.ngo.pl/files/ue.ngo.pl/public/eulotka/EUlotka_9-32.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Prezydencja Polski w Radzie UE – wspólne zadanie rządu i trzeciego sektora, „Trzeci Sektor”, nr 21/2010 [pl]
 • Agnieszka Łada. Dwadzieścia lat minęło. Polacy o zjednoczeniu Niemiec i stosunkach polsko-niemieckich w dwudziestą rocznicę zjednoczenia, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010 [pl] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/568423900.pdf [OA] 
 • Agnieszka Łada, Jacek Kucharczyk, Grzegorz Makowski, Filip Pazderski, Europejskie Partnerstwo dla Wolontariatu. Koncepcja kampanii mającej na celu podniesienie poziomu wiedzy i zwiększenie zainteresowania wolontariatem wśród kręgów opiniotwórczych w związku z polską Prezydencją w Radzie UE, Ekspertyza Instytutu Spraw Publicznych na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Warszawa 2010 [pl] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1726605307.pdf [OA]
 • Elżbieta Kaca, Agnieszka Łada, Jaka polityka wobec Rosji?, „Analizy i Opinie” nr 111 / What Policy towards Russia?, „Analysis and Opinions” 2010, No. 114, Instytut Spraw Publicznych [pl] /uploads/drive/oldfiles/9575636370405452001283256443.pdf [OA] [eng] http://www.isp.org.pl/files/17975206240455342001285930939.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Prezydencja: współpracujmy w regionach, „ EUlotka, OFOP” nr 8(31), lipiec-sierpień 2010 [pl] http://wiadomosci.ngo.pl/files/ue.ngo.pl/public/eulotka/EUlotka_8-31.pdf [OA]
 • Jacek Kucharczyk, Agnieszka Łada (red.), W stronę europejskiego demos? Polskie wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w perspektywie porównawczej, oraz rozdział w tym tomie: Europejska czyli jak każda inna. Rola mediów w kampanii, s. 67-92, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010 [pl] http://www.archiwum.isp.org.pl/publikacja/wyszukiwarka/345/znajdz [OA]
 • Agnieszka Łada (red.), Elżbieta Kaca, Kai-Olaf Lang, Jan Peters, Rosja dziś i jutro. Opinie polskich i niemieckich ekspertów, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010 [pl] http://www.archiwum.isp.org.pl/publikacja/wyszukiwarka/347/znajdz [OA]
 • Agnieszka Łada, Polacy o Rosjanach, Rosji i jej polityce, „Debata. Biuletyn Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu”, nr 1/2010 [pl]
 • Agnieszka Łada, Turn out in the elections to the European Parliament – test for the European democracy, w: Tihomira Tihomova (ed.), EU 2020 - civic vision, European Institute, Sofia 2010, s. 69 [eng]
 • Agnieszka Łada, Elżbieta Kaca, Partnerstwo Wschodnie – polska perspektywa, „Biuletyn Niemiecki”, nr 6, maj 2010 [pl] http://fwpn.org.pl/assets/biuletyny/BN06.pdf [OA]
 • Piotr Kaczyński, Agnieszka Łada i in., Lisbon Five Months On: Surveying the new EU political scene, EPIN Commentary, No. 5/29 April 2010 [eng] https://www.ceps.eu/system/files/book/2010/04/No%205%20PMK%20et%20al%20Lisbon%205%20months%20on%20e-version%20final.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Polska i Polacy w oczach Niemców, „Debata. Biuletyn Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu”, nr 1, 2010 [pl]
 • Agnieszka Łada, Mikołaj Tomaszyk, Rola regionów i organizacji pozarządowych w trakcie polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, „Analizy i Opinie” 2010, nr 105 [pl] /uploads/drive/oldfiles/20100506260190739001265619975.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Die Herausforderungen der polnischen EU-Ratspräsidentschaft 2011 / Wyzwania dla polskiej Prezydencji w Radzie UE 2011, „Polen Analysen”, nr 63, 2010, s. 2-7 [de] http://www.laender-analysen.de/polen/pdf/PolenAnalysen63.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Traktat lizboński – wpływ na UE i życie obywateli, „Pytania o Europę. Opinie ekspertów”, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Warszawa 2010, s. 72-75 [pl] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/378671523.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Die Rolle der Medien in der Schaffung des Bildes der Europapolitik Warschaus und Berlins / Rola mediów w kreowaniu wizerunku polityki europejskiej Warszawy i Berlina, „Nord-Ost Archiv“ 2009 [de]
 • Agnieszka Łada, Rząd potrzebuje partnerów do Prezydencji w Unii, „Polska” z dnia: 9.12.2009 [pl] http://www.isp.org.pl/files/15128516970373112001260360143.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Partnerstwo dla prezydencji? Współpraca administracji z sektorem pozarządowym podczas czeskiej prezydencji w Radzie UE – wnioski dla Polski, „Monitor Unii Europejskiej”, grudzień 2009 [pl]
 • Agnieszka Łada, Współpraca polskiej administracji publicznej z trzecim sektorem podczas przygotowań i sprawowania Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, w: Z. Czachór, M. Tomaszyk: Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej – doświadczenia partnerów, propozycje dla Polski, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 2009, s. 129-136 [pl] http://www.isp.org.pl/files/14810569370805708001266827766.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada (we współpracy z J. Kucharczykiem, M. Dudkiewicz, G. Makowskim, M. Fałkowską–Warską), Koncepcja stałej współpracy pomiędzy administracją rządową a trzecim sektorem w Polsce w zakresie informowania społeczeństwa o polskim Przewodnictwie w Radzie UE, Ekspertyza Instytutu Spraw Publicznych dla Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2009 [pl] http://www.isp.org.pl/pdf.php?id=587
 • Lena Kolarska-Bobińska, Jacek Kucharczyk, Agnieszka Łada, Elżbieta Kaca, Anita Sobańska, Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: współpraca administracji publicznej z sektorem pozarządowym, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008 [pl] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1441128872.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Partnership for the Presidency? Cooperation between the government administration and the non-governmental sector during the Czech Presidency of the Council of the European Union – lessons for Poland, “Analysis and Opinions” 2009, No. 10/102, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa [eng] http://www.isp.org.pl/files/1459293380475392001260182953.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Partnerstwo dla prezydencji? Współpraca administracji z sektorem pozarządowym podczas czeskiej Prezydencji w Radzie UE – wnioski dla Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009 [pl] http://www.archiwum.isp.org.pl/publikacja/37/399/partnerstwo-dla-prezydencji-wspolpraca-administracji-z-sektorem-pozarzadowym-podczas-czeskiej-prezydencji-w-radzie-unii-europejskiej--wnioski-dla-polski [OA]
 • Agnieszka Łada, Polsko-niemieckie obchody rocznicy przemian 1989 roku, „Zeszyty Niemcoznawcze”, nr 1/2009 [pl]
 • Agnieszka Łada, Jak się postrzegany, jak widzimy wspólną Europę. Wyniki trzeciej edycji badań wizerunkowych Instytutu Spraw Publicznych, „Zeszyty Niemcoznawcze”, nr 1/2009 [pl]
 • Agnieszka Łada, Umowa Koalicyjna CDU/CSU-FDP – szansa dla polsko-niemieckiego partnerstwa w UE, Komentarz ISP, październik 2009 [pl] http://www.isp.org.pl/files/13332470820239103001256546699.pdf [OA]
 • Justyna Frelak, Agnieszka Łada, Kristin Schwarz, Polska migracja zarobkowa do Niemiec - fakty i mity, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009 [pl, de] http://www.isp.org.pl/files/17329701940940852001254131529.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Lepiej się znamy, mniej się lubimy, „Dialog”, nr 88 (2009) [pl]
 • Agnieszka Łada. Kształcenie obywatelskie w Polsce. Rola organizacji pozarządowych,  „Trzeci Sektor. Kwartalnik o problematyce społeczeństwa obywatelskiego”, nr 17(2009) [pl] http://www.isp.org.pl/kwartalnik/ksiegarnia,publikacja,36,12.html
 • Aleksander Fuksiewicz, Agnieszka Łada, Czeska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej – spojrzenie z Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009 [pl] http://www.archiwum.isp.org.pl/publikacja/61/433/czeska-prezydencja-w-radzie-unii-europejskiej--spojrzenie-z-polski [OA]
 • Agnieszka Łada, Wzajemne postrzeganie się Polaków i Niemców pięć lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, w: S. Konopacki (red.), Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Łódź 2009
 • Małgorzata Fałkowska-Warska, Agnieszka Łada, Obecność rozwiązań i instytucji niemieckich w polskim systemie edukacji, Ekspertyza Instytutu Spraw Publicznych na zlecenie Instytutu Goethego w Warszawie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009 [pl]
 • Agnieszka Łada, Polen und Deutsche – fünf Jahre gemeinsam in der Europäischen Union, „Polen Analysen“, Nr. 52/2009 [de] http://www.laender-analysen.de/polen/pdf/PolenAnalysen52.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Socjologiczna analiza dyskursu o patriotyzmie, dumie i świadomości narodowej w opiniotwórczych dziennikach niemieckich w latach 2005-2007, „Tekst i Dyskurs”, nr 2/2009 [pl] http://www.tekst-dyskurs.eu/index.php/pl/lista-zeszytow/zeszyt-2-2009
 • Melchior Szczepanik, Elżbieta Kaca, Agnieszka Łada. Bilans aktywności polskich posłów do Parlamentu Europejskiego. Cele, osiągnięcia, wnioski na przyszłość, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009 [pl] http://www.archiwum.isp.org.pl/publikacja/wyszukiwarka/1415/znajdz [OA]
 • Lena Kolarska-Bobińska, Agnieszka Łada (red.), Polska – Niemcy. Wzajemny wizerunek i wizja Europy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009 [pl] http://www.archiwum.isp.org.pl/publikacja/wyszukiwarka/331/znajdz [OA]
 • Beata Ociepka, Agnieszka Łada, Jarosław Ćwiek-Karpowicz. Wzajemny wizerunek polityki europejskiej Polski i Niemiec w okresie napięć – analiza porównawcza prasy polskiej i niemieckiej, Studia Medioznawcze 2009, s. 11-27 [pl] http://studiamedioznawcze.pl/Numery/2009_1_36/pelny.pdf [OA] [eng] http://www.studiamedioznawcze.pl/Numery/2009_1_36/ociepka-en.pdf [OA]
 • Krystyna Ewa Siellawa-Kolbowska (red.), Agnieszka Łada, Jarosław Ćwiek-Karpowicz. Kształcenie obywatelskie, w: Lena Kolarska-Bobińska (red.), Co warto, co należy zmienić? Poprawa jakości demokracji w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008 [pl] http://www.archiwum.isp.org.pl/publikacja/wyszukiwarka/325/znajdz [OA]
 • Krystyna Ewa Siellawa-Kolbowska (red.), Agnieszka Łada, Jarosław Ćwiek-Karpowicz. Edukacja obywatelska w Niemczech i w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008 [pl] http://www.archiwum.isp.org.pl/publikacja/wyszukiwarka/201/znajdz [OA]
 • Beata Ociepka, Agnieszka Łada, Jarosław  Ćwiek-Karpowicz, Polityka europejska Warszawy i Berlina w prasie niemieckiej i polskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008 [pl] http://www.archiwum.isp.org.pl/publikacja/wyszukiwarka/199/znajdz [OA]
 • Agnieszka Łada, Politische Bildung in Polen, w: Nora Hoffmann, Monika Nikzentaltis-Stobbe (red.), Politische Bildung in Mittelosteuropa. Eine Annäherung an Polen, Tschechien und Ungarn, MitOst-Editionen Band 19, 2008, s. 102-107 [de] http://www.isp.org.pl/files/18207858680829211001227191101.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada. Institut für Öffentliche Angelegenheiten, w: Nora Hoffmann, Monika Nikzentaltis-Stobbe (red.), Politische Bildung in Mittelosteuropa. Eine Annäherung an Polen, Tschechien und Ungarn, MitOst-Editionen Band 19, 2008, s. 118-119 [de] http://www.isp.org.pl/files/18207858680829211001227191101.pdf [OA]
 • Agnieszka Łada, Przeszłość już nie dzieli – stosunek polskich i niemieckich studentów do kwestii wypędzeni, w: Wawrzyniec Konarski (red.). Niemcy – Polska. Coraz bliżej. Perspektywa polskich i niemieckich studentów, Media Foran, Warszawa 2007 [pl]
 • Agnieszka Łada, Debata publiczna na temat powstania Centrum przeciw Wypędzeniom w prasie polskiej i niemieckiej, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2006 [pl] http://www.atut.ig.pl/?362,debata-publiczna-na-temat-powstania-centrum-przeciw-wypedzeniom-w-prasie-polskiej-i-niemieckiej 
 • Agnieszka Łada. Kampania z głową (kapusty), „Polityka”, nr 6, z dnia 11.02.2006 [pl] http://archiwum.polityka.pl/wydanie/,1,18521.html 
 • Agnieszka Łada. Podobieństwa i różnice na temat prowadzenia debaty publicznej na temat powstania Centrum przeciw Wypędzeniom w prestiżowych dziennikach w Polsce i w Niemczech, „Studia Medioznawcze”, nr 2(25)/2006 [pl] http://studiamedioznawcze.pl/article.php?date=2006_2_25&content=lada&lang=pl 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Niemcy w zbliżeniu

Opisujemy fakty, komentujemy decyzje, tłumaczymy zawiłości niemieckiej polityki #niemcywzblizeniu
Zapisz się do newslettera
Newsletter