Poznaj nasz zespół

Dyrektor Programu Polityki Społecznej w Instytucie Spraw Publicznych, polski korespondent European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EUROFOUND). Absolwent filozofii i psychologii, a także socjologicznych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim, stypendysta Freie Universität w Berlinie i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Trade Union related Research Institutes (TURI) network przy brukselskim ETUI. Realizował projekty badawcze dla Komisji Europejskiej, Banku Światowego, UN-HABITAT, Europe-Asia Foundation, Deloitte. Współpracuje z uniwersytetami i think tankami z Polski, Europy i nie tylko.
Twitter: @Do_Owczarek

Język obcy: angielski
 

Specjalizacje:

 • dialog społeczny
 • partycypacja obywatelska
 • społeczności lokalne
 • studia miejskie, psychologia środowiskowa
 • filozofia polityki, filozofia społeczna, filozofia kultury

 
Wybrane publikacje i opracowania:

 • Owczarek, D. (2019). Soziale Probleme lösen oder Wähler gewinnen? Die Sozialpolitik der PiS seit 2015, Polen Analysen Nr. 246 vom 19.11.2019, S. 2–7
 • Owczarek, D. (2019). Analiza obecnych instrumentów polityki publicznej nakierowanych na wsparcie ubogich energetycznie w Polsce, Ministry of Entrepreneurship and Technology, Warsaw
 • Masso, M., Foster, D., Osila, L., Bábel, B., Czarzasty, J., Kiss, A., Koziarek, M., Owczarek, D. (2019). The influence of collective employment relations on work accommodation: case studies in Estonia, Hungary and Poland, Transfer: European Review of Labour and Research, Volume 25, Issue 4, Page 451-464  November 2019.
 • Owczarek, D. (2019). Challenges to the world we knew. Industrial Relations and New Forms of Employment, Institute of Public Affairs, Warsaw
 • Piłat, A., Owczarek, D. (2019). Naczynia połączone. Centrum handlowe w Wólce Kosowskiej a obcokrajowcy mieszkający w gminie Raszyn, [in:] Agata Górny, Sabina Toruńczyk-Ruiz, Aleksandra Winiarska (ed.) Po sąsiedzku z różnorodnością. Interakcje w miejskich przestrzeniach lokalnych z perspektywy różnych grup mieszkańców, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw
 • Owczarek, D. (2019). Analiza obecnych instrumentów polityki publicznej nakierowanych na wsparcie ubogich energetycznie w Polsce, Ministry of Entrepreneurship and Technology, Warsaw
 • Matysiak, M., Ostrowski, P., Owczarek, D. (2019). Związki zawodowe w odbiorze społecznym. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Warszawa
 • Surdykowska, B., Owczarek, D. (2018). Posted workers regulations as a cohesion test in the enlarged European Union: Divergent interests of trade unions, employers' organisations and governments, Friedrich Ebert Stiftung and Institute of Public Affairs, Bratislava and Warsaw
 • Owczarek, D. (2018). Don't GIG up! Extending social protection to GIG workers in Poland, Institute of Public Affairs, Warsaw
 • Owczarek, D. (ed.) (2018). New forms of work in Poland, Institute of Public Affairs, Warsaw
 • Czarzasty, J., Owczarek, D. (2018). Cheap is cheap, no matter what they say. Collective bargaining and working conditions in outsourced services in Poland, Institute of Public Affairs and Automous University of Barcelona, Warsaw & Barcelona 
 • Owczarek, D. (2018). Nierówności społeczne a sprawiedliwe przejście do włączającego społeczeństwa i gospodarki, w: Andrzej Kassenberg, Małgorzata Koziarek, Dominik Owczarek, Paulina Sobiesiak-Penszko, Wojciech Szymalski, Sprawiedliwe przejście do zrównoważonego rozwoju, Instytut Spraw Publicznych, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacja im. Heinricha Beolla, Warszawa
 • Owczarek, D. (2018) Wymieniliśmy "solidarność" na "solitairność"? w: Małopolska - globalne wyzwania, regionalne rozwiązania, Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, Kraków, ss.193-201 publikacja dostępna on-line
 • Wis-Bielewicz, J., Koziarek, M., Olesińska, J., Owczarek, D., Schneider, L., Serre, C. (2018) Enhancing the quality of life in Polish cities with energy and resource efficient revitalisation, adelphi research, Instytut Spraw Publicznych, Berlin, Warszawa publikacja dostępna on-line
 • Czarzasty, J., Koziarek, M., Owczarek, D. (2017) Adaptacja miejsca pracy dla starszych i niepełnosprawnych pracowników w Polsce / Workplace adaptation to older and disabled workers in Poland, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa publikacja dostępna on-line
 • Keuchnigg, Ch., Owczarek, D. (2017) Włączenie społeczne w Polsce: nadrabianie zaległości w nierównym tempie, Bertelsman Stiftung, European Bureau for Policy Consulting and Social Research Vienna publikacja dostępna on-line
 • Pańków, M., Owczarek, D. (2017) Sprawiedliwe przejście do gospodarki i społeczeństwa sprzyjających włączeniu społecznemu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
 • Owczarek, D. (2017) Niski poziom wiedzy a wyrazista postawa Polaków wobec ubezpieczeń społecznych i ZUS, [w:] Marcin Kawiński, Robert Marczak (red.), Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka, nr 1/2017 (132), Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa publikacja dostępna on-line
 • Owczarek, D. (2017) Universal basic income: a solution to future labour market problems? [w:] Małgorzata Haponiuk, Konrad Niklewicz (red.) The Future of Work, Martens Centre / Fundacja Państwo Prawa, Warszawa publikacja dostępna on-line 
 • Czarzasty, J., Owczarek, D. (2017) Social dialogue in the post-crisis period in Poland, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa publikacja dostępna on-line
 • Owczarek, D. (2017) Czyste powietrze dzięki walce z ubóstwem energetycznym / Clean air thaks to fighting energy poverty, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa publikacja dostępna on-line
 • Owczarek, D. (2017) Wsparcie dialogu społecznego w obszarze adaptacji miejsca pracy zwiększającego zatrudnienie starszych i niepełnosprawnych pracowników. Raport wprowadzający. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa publikacja dostępna on-line
 • Owczarek, D. (2017) The roots of populism in Poland: unsustainable growth and cultural backlash, Barcelona Centre for International Affairs, Barcelona publikacja on-line 
 • Kucharczyk, J., Owczarek, D., Fuksiewicz, A., Druciarek, M. (2017) "Poland - When fear wins causes and consequences of Poland's populist turn" [w:] "Nothing to fear but fear itself? Mapping and responding to the crisis culture and politics of fear in the European Union", Demos, Londyn, publikacja on-line
 • Owczarek, D. (2016) (Nie)równy ciężar ubóstwa energetycznego wśród kobiet i mężczyzn w Polsce, ClientEarth, Warszawa, publikacja on-line
 • Owczarek. D. (2016) Ubóstwo energetyczne - nowe wyzwanie, nowe rozwiązania, Fundacja Blisko i Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, publikacja on-line
 • Demetriades, S., Biletta, I., Fromm, A. (2016) Win-win arrangements: Innovative measuresthrough social dialogue at company level, Eurofound, Dublin - raport krajowy dla Polski - Jan Czarzasty, Dominik Owczarek, publikacja on-line
 • Owczarek, D., Chełstowska, A. (2016) Amazon po polsku. Warunki pracy i stosunki z pracownikami. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa publikacja on-line
 • Dudkiewicz, M., Owczarek, D. (2016) Wiedza i postawy wobec ubezpieczeń społecznych. Raport z badań, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa publikacja dostępna on-line
 • Owczarek, D., Pazderski, F., Sobiesiak-Penszko, P. (2016) Wizerunek i funkcjonowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Raport z badania panelowego wśród liderów opinii - druga edycja. Wewnętrzny raport Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa
 • Potkańska, D., Owczarek, D. (2016) Solidarność w działaniu. Prawa pracownicze, udział w dialogu społecznym oraz uzwiązkowienie Polaków w Wielkiej Brytanii, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
 • Owczarek, D., Żulikowski, P. (2015) Cudzoziemiec - sąsiad wyobrażony czy rzeczywisty? Badanie kapitału społecznego i potencjału integracji społecznej cudzoziemców w gminie Raszyn i Legionowo. Raport z badań jakościowych, [w:] red. Justyna Segeš Frelak, Anna Piłat, Migranci w Polsce. Segregacja - Sąsiedztwo - Integracja, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
 • Owczarek, D. (2015) Raszyn - integracja cudzoziemców szyta na miarę, Magazyn Miasta #11, s. 49-51
 • Miazga, A. Owczarek, D. (2015) Dom zimny, dom ciemny - czyli ubóstwo energetyczne w Polsce, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa
 • Owczarek, D. Miazga, A. (2015) Ubóstwo energetyczne w Polsce - definicja i charakterystyka społeczna grupy, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa
 • Broughton, A. Kraemer, B. Lehman, S. Owczarek, D. Turlan, F. (2015) Controversy over German minimum wage for international truck drivers, European Observatory of Working Life, Eurofound, publikacja on-line
 • Kassenberg, A., Karaczun, Z., Owczarek, D. (2015) Sustainable Development Goals and Indicators for a Small Planet. Securing Means of Implementation in Poland, Europe-Asia Foundation, Singapur
 • Owczarek, D. (2015) Okres jagielloński czy czas peryferyjnego prekariatu? Polski rynek pracy w 2015 roku, [w:] Instytut Idei, nr 8, Warszawa, s. 30-35 publikacja dostępna on-line
 • Owczarek, D., Segeš Frelak, J. (2015) Polityka migracyjna w wymiarze procesów demograficznych i potrzeb rynku pracy [w:] P. Kaźmierkiewicz, A. Piłat, J. Segeš-Frelak (red.) Przyciąganie do Polski wykwalifikowanych imigrantów. Diagnoza potrzeb w tym zakresie i rekomendacje dla polityki migracyjnej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa - ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki
 • Owczarek, D. (2015) New policy initiatives to strengthen vocational education, European Observatory of Working Life, Eurofound, publikacja on-line
 • Owczarek, D. (2015) Stalmate in Polish social dialogue hinders recovery form the crisis, Portal The European Circle, Future Lab: Social and Fiscal Policy, publikacja on-line
 • Owczarek, D. (2014) Delegowanie pracowników. Kryteria dla wyznaczenia granicy między swobodą przepływu usług a dumpingiem społecznym z uwzględnieniem i oceną regulacji i praktyki Danii, Francji, Holandii i Niemiec, ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
 • Owczarek, D. (2014) Ubóstwo energetyczne w Warszawie, Biuletyn RównoWawa, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
 • Węglarz, A., Kubalski, G., Owczarek, D. (2014) Propozycje mechanizmów wsparcia procesu przeciwdziałania zjawisku ubóstwa energetycznego w Polsce, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa
 • Owczarek, D. (2014) Ubogi sam finansuje swój zasiłek socjalny - konieczność podniesienia kwoty wolnej od podatku dochodowego w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
 • Owczarek, D. (2014) An Overview of the labour market policies in Poland addressed to the most disadvantaged groups of unemployed persons– youth, older people (50+), long-term unemployed and disabled persons, ekspertyza opracowana dla Uniwersytetu w Tartu (Estonia)
 • Owczarek, D. (2014) Na krańcu systemu - organizowanie społeczności Sawina, w: M. Rymsza (red.), Praca środowiskowa w Polsce - tradycja i teraźniejszość, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
 • Owczarek, D. (2014) Zróbmy sobie podwórko! Projektowanie partycypacyjne ełckiego podwórka, w: M. Rymsza (red.), Praca środowiskowa w Polsce - tradycja i teraźniejszość, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
 • Owczarek, D. Dudkiewicz, M. (2014) Wizerunek i funkcjonowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Raport z badania panelowego wśród liderów opinii - pierwsza edycja. Raport wewnętrzny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa
 • Owczarek, D. (2014) Ruchy miejskie i internetowe – fenomen czy zwykła rzeczy kolej?, w: Nowe formy aktywności? Kwartalnik Trzeci Sektor, nr 31, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
 • Aron, C., Kostrzewa, J., Owczarek, D., Świdrowska, E. (2013) Poland: Making energy efficiency investments available to the poor, raport wewnętrzny Banku Światowego, Waszyngton
 • Owczarek, D. (2013) Urzędy pracy - do roboty!, Magazyn Kontakt nr 22, ss. 46-49
 • Owczarek, D., Przybysz, I. (2013) Time bomb or potential for the future - the young people in Poland, [in:] Kenneth Abrahamsson, Nathalie Besser (ed.) The Baltic Edge – Reflections on youth, work and innovation in the Baltic Sea region, Global Utmaning, Stockholm
 • Owczarek, D. (2013) Konsultacje publiczne w bibliotece publicznej - zróbmy to razem, Fundacja Civis Polonus, Warszawa
 • Czarzasty, J., Owczarek, D. (2012) The economic crisis and social dialogue in Poland / Kryzys gospodarczy i dialog społeczny w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
 • Owczarek, D., Kucharczyk, J. (2012), 'Fitness Check'. Evaluation of the operation and effects of information and consultation directives in the EU/EEA countries. National report - Poland, Raport wewnętrzny Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego
 • Owczarek, D. (2011), Zamknięte osiedla, czyli dylemat współczesnych polskich miast. Badanie porównawcze mieszkańców zamkniętych i otwartych osiedli w Warszawie, Przegląd Socjologiczny, nr 60, s.367-394
 • Owczarek, D. Trójstronny Szczyt Społeczny – kolejne deklaracje walki z kryzysem, Portal internetowy Gazety Wyborczej i Instytutu Spraw Publicznych z dn. 21.10.2011
 • Owczarek. D. (2011) O zjawisku wypalenia zawodowego wśród pracowników socjalnych, Świat Problemów, nr 7
 • Owczarek. D. Mniej niż mąż czy żona, Rzeczpospolita, z dn. 07.06.2011
 • Celiński, A., Frączak, P., Herbst, J., Kołakowska, Z., Matuszewski, J., Owczarek, D., Piechociński, T., Stempień, M., Wielkopolan, B., Wojciechowska, M., Wygnański, J.J. (2011), Efektywność mechanizmów konsultacji społecznych w Polsce, Warszawa, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"
 • Eräpalo, S., Favet, N.,Lehtovuori, P., Mälkki, M., Owczarek, D., Philippe, R., Stefańska, J., Wieczorek, A. (2010) Comparative study on Student housing in Europe. Linkages between student lifestyles and housing choices. Vision for French development and experiments.Publikacja francuskiego Ministerstwa Infrastruktury, PUCA
 • Szczepańska, J., Owczarek, D., Pindor, P., Wieczorek, A. (2010) Funkcjonowanie społeczne Nowej Pragi. Badania do międzynarodowego konkursu architektonicznego Europan 10 / Social functioning of Nowa Praga. Research report for international competition Europan 10 for young  architectsPublikacja Urzędu m.st Warszawy
 • Iwański, J., Owczarek, D. (2010), Potrzeba bycia rozumianym. Komunikacja interpersonalna i funkcjonowanie w grupie osób z ograniczeniami sprawności. Scholar, Warszawa
 • Owczarek, D.(2007), Życie społeczne zamkniętych osiedli warszawskich – czyli co się dzieje za bramą?, w: Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, (red.) B. Jałowiecki, W. Łukowski, Scholar, Warszawa
 • Owczarek, D. (2007), Model projektowania partycypacyjnego oraz Aktorzy w przestrzeni, w: 11. Kongres PlaNet Warszawa 2007 / 11th PlaNet Congress Warsaw 2007, (red.) Maciej Lewandowski, Warszawa

 
Zapisz się do newslettera
Newsletter