Poznaj nasz zespół

Adam Chmura

Adam Chmura

Prawnik, ekspert z zakresu prawa migracyjnego


Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji UW. Od 2011 r. związany ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej (SIP), w którym udzielał porad prawnych cudzoziemcom i pracodawcom, odpowiadał za kontakty ze Strażą Graniczną oraz koordynował działania związane z pracami legislacyjnymi nad zmianami w prawie migracyjnym i azylowym – współautor licznych poprawek do projektu nowej ustawy o cudzoziemcach. W 2014 r. brał udział w monitoringu strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców przeprowadzonym, na zaproszenie MSW, przez SIP i Helsińską Fundację Praw Człowieka.

Współpracował m.in. z Polskim Forum Migracyjnym, Fundacją Ocalenie oraz organizacjami zajmującymi się pomocą osobom wewnętrznie przesiedlonym na Ukrainie i w Gruzji. 
Trener z zakresu prawa migracyjnego i azylowego, legalizacji pracy cudzoziemców oraz przysługujących im praw socjalnych i ekonomicznych – od 2012 r. prowadzi szkolenia i warsztaty poświęcone tej tematyce. Autor publikacji oraz tekstów informacyjnych z tego zakresu.

Od 2016 r. wspiera działania podejmowane przez Rzecznika Praw Dziecka na rzecz ochrony praw małoletnich cudzoziemców m.in. przygotowując projekty wystąpień generalnych w tym obszarze oraz proponując interwencje procesowe w sprawach indywidualnych, w których mogłyby być zagrożone prawa dzieci. Jednocześnie kontynuuje trwającą od 2012 r. współpracę z Instytutem Spraw Publicznych m.in. prowadząc szkolenia dedykowane przedsiębiorcom zainteresowanym zasadami zatrudniania cudzoziemców. 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Niemcy w zbliżeniu

Opisujemy fakty, komentujemy decyzje, tłumaczymy zawiłości niemieckiej polityki #niemcywzblizeniu
Zapisz się do newslettera
Newsletter