Praca z gminami – program wsparcia eksperckiego

W ramach projektu „Gospodarka odpadami w gminach. Diagnoza i wsparcie” realizujemy program wsparcia eksperckiego dla gmin, w ramach którego pomagamy wybranym samorządom w udoskonaleniu lokalnych systemów gospodarowania odpadami.

W kwietniu odbyła się rekrutacja do programu, w ramach której do udziału zgłosiły się 33 samorządy gmin i związki międzygminne. Spośród zgłoszonych kandydatur wybraliśmy 4 samorządy, które objęliśmy naszym programem współpracy:
•    Gmina Bisztynek, woj. warmińsko-mazurskie,
•    Gmina Chojnów, woj. dolnośląskie,
•    Gmina Miasto Ełk, woj. warmińsko-mazurskie,
•    Gmina Złotoryja, woj. dolnośląskie.
W ramach współpracy z zainteresowanymi gminami realizujemy następujące działania:
- szczegółową diagnozę stanu obecnego systemu, w tym monitoring, badanie i przeprowadzenie warsztatu wydobywczego wśród mieszkańców,
- opracowanie we współpracy z gminą propozycji zmian – w ramach cyklu spotkań roboczych oraz wizyty terenowej,
- organizację lokalnego „okrągłego stołu” z udziałem zainteresowanych mieszkańców, na którym zaprezentujemy przyjęte propozycje.Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
Zapisz się do newslettera
Newsletter