Diagnoza inicjatyw i organizacji migranckich w Polsce

Zapraszamy do wypełnienia ankiety internetowej  “Diagnoza inicjatyw i organizacji migranckich w Polsce”.

 
Ankieta zawiera 3 bloki pytań i jest dostępna w 4 wersjach językowych: polskim, ukraińskim, rosyjskim oraz angielskim. 
 
Linki do ankiet:

PL https://forms.gle/Ti275iVgcN93ZXfo6 
UKR https://forms.gle/oBi9dX4RjpsXLm1u6 
RU https://forms.gle/i3Uj7HJHCDhSvomH7 
ENG https://forms.gle/NRYKTEdEFAKyA3Q98 
 
Linki do ankiet będą aktywne do 29 lipca 2021
 
Ankieta jest częścią badania, które ma na celu przybliżenie  sytuacji organizacji i inicjatyw migranckich i uchodźczych działających w Polsce. Chcemy poznać profile ich działalności oraz opinie liderów i liderek z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym o funkcjonowaniu sektora organizacji pozarządowych w Polsce, możliwościach współpracy wewnątrzsektorowej  oraz barierach i trudnościach spotykanych w trakcie realizacji swojej działalności. 

Badanie ma charakter partycypacyjny. Zespół badawczy składa się z osób z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym. Główne obszary badawcze, pytania i cele badania zostały sformułowane dzięki udziału liderek i liderów organizacji i inicjatyw migranckich i uchodźczych w pierwszym spotkaniu Branżowa Sieci Współpracy.

Za realizację badań odpowiada partnerstwo projektu: Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Fundacja WOT, Fundacja Kobiety Wędrowne i Fundacja Kultury Bez Granic. 

Badanie składa się z trzech etapów: 

-    Badanie ankietowe online

-    Wywiady pogłębione 

-    Wywiady fokusowe 

Na podstawie wyników badań opracowany zostanie raport oraz strategia rozwoju organizacji i inicjatyw imigranckich i uchodźczych w Polsce.


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Zapisz się do newslettera
Newsletter