Ekonomia szyta na miarę

Podziel się

Znamy już trzech zwycięzców konkursu na najlepsze innowacje społeczne KE


Innowacje społeczne mogą stymulować rozwój nowych modeli biznesowych mających na celu zaspokojenie ważnych potrzeb społecznych - mówił podczas ceremonii José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej, który osobiście wręczył nagrody trzem zwycięzcom konkursu KE na najlepsze innowacje społeczne.


A wszystko w blasku reflektorów i przy dźwięku fanfarów...W trakcie dyskusji panelowej nie zabrakło więc trudnych pytań i głosów krytycznych. Padły pytania o to jaka cześć środków na organizację konkursu została przeznaczona na nagrody dla innowacyjnych projektów, które mogą się przyczynić do poprawy warunków życia Europejczyków, a jaką część wyniosły koszty samej organizacji konkursu?

Kolejne pytanie dotyczyło warunków uzyskania pożyczek na innowacyjne projekty z obszaru przedsiębiorczości społecznej. Nadia z Edgeryders, międzynarodowej sieci zrzeszającej młodych ekspertów doradzających Komisji Europejskiej, pytała, dlaczego stopa procentowa według której Europejski Bank Inwestcyjny udziela pożyczek komercyjnym bankom wynosi 1,5%, podczas kiedy przedsiębiorcy i innowatorzy społeczni mogą się starać o pożyczki oprocentowane na minimum 9%-10%?


Nagrody, czyli czek o wartości 20 000 Euro, otrzymały trzy przełomowe pomysły, które według jury mają największy potencjał pobudzenia wzrostu gospodarczego i tworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy w Europie.

Zwycięskie projekty mają na celu zmniejszenie bezrobocia wśród młodzieży poprzez współdzielenie miejsc pracy między pracowników młodych i starszych, rozszerzenie zasięgu i jakości usług opiekuńczych i służby zdrowia za pośrednictwem aplikacji internetowej oraz poprawienie dostępu do rynku pracy dla osób nieaktywnych zawodowo poprzez wspieranie identyfikowania i eksponowania posiadanych przez nich umiejętności.

Poniżej krótko o zwycięskich projektach:

Community Catalizator -  proponuje połączenie potencjału społeczności i środowisk biznesowych w celu wspierania tworzenia nowych miejsc pracy dla pożytku społecznego oraz zwiększania dostępu do usług opiekuńczych i ochrony zdrowia. CC chce zwiększyć swój obecny zasięg i wpływ społeczny poprzez stworzenie sieci profesjonalnych mentorów biznesowych wspierających przedsiębiorców społecznych działających w obszarze sektora usług zdrowotnych w całej Wielkiej Brytanii za pośrednictwem platformy on-line.


Economy App
– celem projektu jest poprawa dostępu do rynku pracy dla osób nieaktywnych zawodowo poprzez lepsze eksponowanie posiadanych przez nich umiejętności za pośrednictwem platofrmy on-line Economy App, czyli narzędzia umożliwiajacego wymianę dóbr i usług. To może być umiejętność robienia domomowych serów, przewóz osób w ramach carpooling, wsparcie komputerowe lub jakikolwiek inny produkt lub usługa, które mogą być świadczone lokalnie. Economy App (powstała w Niemczech) zbiera informacje od użytkowników, co mogą zaoferować w lokalnej gospodarce oraz jakie są ich potrzeby ekonomiczne. Oprogramowanie rejestruje wartości produktów i usług, ale tranzakcje odbywają się bezwalutowo.

MITWIN.NET  - projekt przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia wśród młodzieży poprzez dzielenie pracy wśród pracowników młodych i starszych. Hiszpański projekt, MITWIN.NET, proponuje stworzenie międzypokoleniowej sieci profesjonalistów, które pozwoli na nawiązywanie kontaktów między ludźmi w celu dzielenia stanowiska pracy, a także wiedzy i umiejętności. Głównym celem działań planowanych w ramach projektu jest zmniejszenie wysokiego wskaźnika bezrobocia wśród młodych ludzi w Hiszpanii. Dzięki kontaktom nawiązanym za pośrednictwem portalu starsi pracownicy będą dzielić pracę z młodymi ludźmi, co ułatwi przekazywanie wiedzy wiedzy i doświadczeń między młodym pokoleniem wchodzącym na rynek pracy, a doświadczonymi pracownikami, którzy planuja przejście na emeryturę.


Nagranie z ceremonii wręczenia można zobaczyć tu

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Niemcy w zbliżeniu

Opisujemy fakty, komentujemy decyzje, tłumaczymy zawiłości niemieckiej polityki #niemcywzblizeniu
Zapisz się do newslettera
Newsletter