Ekonomia szyta na miarę

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Znamy już trzech zwycięzców konkursu na najlepsze innowacje społeczne KE


Innowacje społeczne mogą stymulować rozwój nowych modeli biznesowych mających na celu zaspokojenie ważnych potrzeb społecznych - mówił podczas ceremonii José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej, który osobiście wręczył nagrody trzem zwycięzcom konkursu KE na najlepsze innowacje społeczne.


A wszystko w blasku reflektorów i przy dźwięku fanfarów...W trakcie dyskusji panelowej nie zabrakło więc trudnych pytań i głosów krytycznych. Padły pytania o to jaka cześć środków na organizację konkursu została przeznaczona na nagrody dla innowacyjnych projektów, które mogą się przyczynić do poprawy warunków życia Europejczyków, a jaką część wyniosły koszty samej organizacji konkursu?

Kolejne pytanie dotyczyło warunków uzyskania pożyczek na innowacyjne projekty z obszaru przedsiębiorczości społecznej. Nadia z Edgeryders, międzynarodowej sieci zrzeszającej młodych ekspertów doradzających Komisji Europejskiej, pytała, dlaczego stopa procentowa według której Europejski Bank Inwestcyjny udziela pożyczek komercyjnym bankom wynosi 1,5%, podczas kiedy przedsiębiorcy i innowatorzy społeczni mogą się starać o pożyczki oprocentowane na minimum 9%-10%?


Nagrody, czyli czek o wartości 20 000 Euro, otrzymały trzy przełomowe pomysły, które według jury mają największy potencjał pobudzenia wzrostu gospodarczego i tworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy w Europie.

Zwycięskie projekty mają na celu zmniejszenie bezrobocia wśród młodzieży poprzez współdzielenie miejsc pracy między pracowników młodych i starszych, rozszerzenie zasięgu i jakości usług opiekuńczych i służby zdrowia za pośrednictwem aplikacji internetowej oraz poprawienie dostępu do rynku pracy dla osób nieaktywnych zawodowo poprzez wspieranie identyfikowania i eksponowania posiadanych przez nich umiejętności.

Poniżej krótko o zwycięskich projektach:

Community Catalizator -  proponuje połączenie potencjału społeczności i środowisk biznesowych w celu wspierania tworzenia nowych miejsc pracy dla pożytku społecznego oraz zwiększania dostępu do usług opiekuńczych i ochrony zdrowia. CC chce zwiększyć swój obecny zasięg i wpływ społeczny poprzez stworzenie sieci profesjonalnych mentorów biznesowych wspierających przedsiębiorców społecznych działających w obszarze sektora usług zdrowotnych w całej Wielkiej Brytanii za pośrednictwem platformy on-line.


Economy App
– celem projektu jest poprawa dostępu do rynku pracy dla osób nieaktywnych zawodowo poprzez lepsze eksponowanie posiadanych przez nich umiejętności za pośrednictwem platofrmy on-line Economy App, czyli narzędzia umożliwiajacego wymianę dóbr i usług. To może być umiejętność robienia domomowych serów, przewóz osób w ramach carpooling, wsparcie komputerowe lub jakikolwiek inny produkt lub usługa, które mogą być świadczone lokalnie. Economy App (powstała w Niemczech) zbiera informacje od użytkowników, co mogą zaoferować w lokalnej gospodarce oraz jakie są ich potrzeby ekonomiczne. Oprogramowanie rejestruje wartości produktów i usług, ale tranzakcje odbywają się bezwalutowo.

MITWIN.NET  - projekt przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia wśród młodzieży poprzez dzielenie pracy wśród pracowników młodych i starszych. Hiszpański projekt, MITWIN.NET, proponuje stworzenie międzypokoleniowej sieci profesjonalistów, które pozwoli na nawiązywanie kontaktów między ludźmi w celu dzielenia stanowiska pracy, a także wiedzy i umiejętności. Głównym celem działań planowanych w ramach projektu jest zmniejszenie wysokiego wskaźnika bezrobocia wśród młodych ludzi w Hiszpanii. Dzięki kontaktom nawiązanym za pośrednictwem portalu starsi pracownicy będą dzielić pracę z młodymi ludźmi, co ułatwi przekazywanie wiedzy wiedzy i doświadczeń między młodym pokoleniem wchodzącym na rynek pracy, a doświadczonymi pracownikami, którzy planuja przejście na emeryturę.


Nagranie z ceremonii wręczenia można zobaczyć tu

Zapisz się do newslettera
Newsletter