Podziel się

Ustawa paradoks


"Mamy sytuację paradoksalną - ustawa, która ma poprawić sytuację sygnalistów przede wszystkim w obszarze prawa pracy, nie obejmie pracowników zgłaszających naruszenia w tej właśnie dziedzinie" - uważa ekspertka ISP Aleksandra Kobylińska.

Zakończył się kolejny etap prac nad ochroną sygnalistów w Polsce. Sejm RP na posiedzeniu 14 czerwca 2024 r. przyjął senackie poprawki do ustawy, która czeka teraz na podpis prezydenta.

Do wprowadzenia takiej ustawy Polskę zobowiązuje unijna dyrektywa. Ze względu na 2,5 roku opóźnienia, płacimy wysokie kary. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęło więc prace nad ustawą w dużym pośpiechu.
Osią sporu okazał się katalog sytuacji, w których ochrona będzie przysługiwać sygnaliście. W obecnej wersji chronieni będą ci, którzy ujawniają nieprawidłowości m.in w dziedzinie usług, produktów i rynków finansowych, ochrony środowiska, zdrowia czy ochrony prywatności. Na etapie prac senackich z katalogu wykreślone zostało prawo pracy. W ostatni piątek poprawka ta została przyjęta przez Sejm.

Jest to sytuacja o tyle nieoczekiwana, że parlamentarzyści związani z koalicją rządzącą oddali głos wbrew rekomendacji swojej własnej minister, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która do końca walczyła o utrzymanie prawa pracy w ustawie.

Na taki obrót spraw wpłynęły dwie istotne kwestie. Po pierwsze - silny opór środowisk pracodawców, którzy obawiali się, że nowe przepisy mogą być wykorzystywane przez pracowników dla własnych celów oraz przekonanie, że w Polsce jest wystarczająco dobrze rozwinięty system ochrony pracownika i nie potrzeba już kolejnych rozwiązań. Po drugie - do udzielenia ochrony sygnalistom w obszarze prawa pracy entuzjazmem nie pałały same środowiska związane z ochroną pracy w Polsce. Całej debacie nie służył pośpiech, w jakim toczyły się prace.

MRPiPS zapowiada gruntowną rewizję ustawy po pierwszych latach obowiązywania. Może otworzy to pole do włączenia kolejnych obszarów do jej zakresu, który jest niestety w obecnym kształcie niekompletny.
 
Zapisz się do newslettera
Newsletter