O migracjach

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Rusza blog ISP o migracjach – zapraszamy!


Rusza blog ISP o migracjach – zapraszamy!

Z roku na rok cudzoziemcy są coraz bardziej widoczni w przestrzeni publicznej w Polsce i choć wciąż na tle innych państw UE odnotowujemy w naszym kraju najmniejszy odsetek migrantów w ogóle populacji, nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej wielokulturowe. Coraz częściej w różnych sferach naszego życia stykamy się z przedstawicielami innych kultur i narodowości, coraz częściej też różne aspekty funkcjonowania cudzoziemców w Polsce stają się przedmiotem debaty publicznej i budzą zainteresowanie mediów.

Jak zmieniają się trendy migracyjne w ostatnich latach? Z jakimi problemami stykają się cudzoziemcy w Polsce? Jak Polacy postrzegają cudzoziemskich pracowników? Co czeka na nich po przyjeździe? Jakimi narzędziami wspomóc ich integrację w naszym kraju, z jakich zagranicznych rozwiązań i dobrych praktyk w tym obszarze mogłaby skorzystać Polska? Na te i wiele innych pytań dotyczących sytuacji migrantów będziemy starać się opowiedzieć na łamach nowego bloga „Instytut Spraw Publicznych o migracjach”. 

Inspiracją dla naszych komentarzy i artykułów będą głównie bieżące wydarzenia dotyczące problematyki migracji w Polsce, ale także w innych krajach Unii Europejskiej, jak również bieżące lub zapowiadane zmiany w prawodawstwie tak polskim, unijnym, jak i międzynarodowym, które mogą rzutować na sytuację cudzoziemców w naszym kraju. Nie zabraknie także zaproszeń i relacji z wydarzeń o tematyce migracyjnej odbywających się w Polsce i za granicą.

W skład zespołu redakcyjnego bloga wchodzą ekspertki i eksperci Instytutu Spraw Publicznych. Są wśród nas specjaliści z zakresu polityk integracyjnych, polityki wizowej, partycypacji cudzoziemców w życiu społecznym i politycznym, zmian demograficznych czy przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na rasę i płeć. Mamy nadzieję, że różnorodność naszych doświadczeń zawodowych, zainteresowań badawczych i poglądów pozwoli czytelnikom bloga spojrzeć na problematykę migracji z wielu różnych perspektyw.

Zachęcamy do śledzenia, czytania i komentowania, nie tylko tych, których na co dzień pracują z cudzoziemcami lub badają procesy migracyjne.

Miłej lektury!

Zespół redakcyjny bloga w składzie:
Karolina Grot
Anna Piłat
Dominika Potkańska
Aleksandra Niżyńska
Aleksander Fuksiewicz

Blog jest prowadzony w ramach projektów:

„Na styku kultur – działania na rzecz budowy dialogu międzykulturowego”
oraz "Pod jednym dachem – przeciwdziałanie wykluczeniu cudzoziemców" współfinansowanych ze środków  Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Zapisz się do newslettera
Newsletter