O migracjach

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Matki matkom - warsztaty z zakresu psychoedukacji dla kobiet-migrantek będących matkami


Matki matkom - warsztaty z zakresu psychoedukacji dla kobiet-migrantek będących matkami

Mother to mother (matki matkom) to metoda pracy warsztatowej pozwalająca na wymianę doświadczeń i tworzenie relacji między kobietami będącymi w różnych sytuacjach życiowych i pochodzącymi z różnych grup społecznych. W oparciu o tę metodę prowadzone są warsztaty z zakresu psychoedukacji dla kobiet-migrantek organizowane w ramach projektu pt. „Integracja poprzez edukację. Psychologiczne i prawne wsparcie cudzoziemców w Polsce”, realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych.

Celem warsztatów z zakresu psychoedukacji jest podniesienie kompetencji życiowych oraz umiejętności psychospołecznych kobiet-migrantek przymusowych będących matkami. Warsztaty prowadzone są przez doświadczone trenerki z warszawskiej Fundacji MaMa – Patrycję Dołowy oraz Annę Pietruszkę-Dróżdż. Na początku marca br. trenerki odwiedziły Ośrodek dla Cudzoziemców w Dębaku. Ośrodek ten pełni funkcję ośrodka recepcyjnego, czyli placówki do której od razu po przekroczeniu granicy polskiej kierowani są cudzoziemcy ubiegający się o jedną z form ochrony międzynarodowej. Kolejne warsztaty z zakresu psychoedukacji dla kobiet zostaną zorganizowane w dniach 3-4 kwietnia w Ośrodku w Grotnikach pod Łodzią. 

Różnorodność

Metoda Matki matkom została opracowana przez zespół trenerski Fundacji MaMa. Wieloletnie doświadczenie trenerek w pracy z kobietami-migrantkami przymusowymi pokazało, że jest to grupa bardzo różnorodna jeżeli chodzi o wiek, poziom wykształcenia czy sytuację rodzinną i społeczną. Stosowanie standardowych metod warsztatowych w pracy z tak zróżnicowaną grupą nie zawsze pozwala na osiągnięcie pożądanego rezultatu warsztatu, ponieważ uczestniczące w nim kobiety posiadają różny poziom kompetencji, ale i różny poziom potrzeb w zakresie wsparcia. Z tego względu warsztaty psychoedukacyjne, wykorzystujące metodę Matki matkom, opierają się na tzw. "nieeksperckiej" wymianie doświadczeń miedzy kobietami-matkami. Określenie „nieekspercki” odnosi się do sposobu pracy z grupą podczas której kompetencje wszystkich uczestniczek warsztatów są zarówno jednym z ważnych elementów jak i narzędzi warsztatowych. Same trenerki występują w podwójnej roli – i prowadzących warsztaty i matek. Jak zaznaczyłam, wymiana doświadczeń podczas pracy w grupie ma charakter „nieekspercki”, natomiast prowadzenie tego rodzaju warsztatów wymaga od trenerów bardzo dużego doświadczenia i wysokich kompetencji międzykulturowych.

Zmiana jest kobietą

Doświadczenia organizacji pozarządowych w pracy z migrantami przymusowymi w obszarze działań integracyjnych pokazują, że oprócz wielu ważnych działań skierowanych do migrantów w ogóle, niezwykle istotne są projekty mające na celu budowanie umiejętności i kompetencji życiowych skierowane do kobiet, a zwłaszcza matek. Matki bowiem znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji, ponieważ oprócz problemów z jakimi borykają się jako migrantki, napotykają na ogrom problemów, jakie mają w Polsce kobiety próbujące pogodzić życie rodzinne z zawodowym. Dlatego tak istotne jest zapewnienie im dostępu do odpowiednio sprofilowanego wsparcia psychologicznego.
Dzięki udziałowi w warsztatach z zakresu psychoedukacji kobiety-migrantki mogą rozwinąć  umiejętności psychospołeczne i podnieść swoje kompetencje życiowe związane z byciem matką w Polsce, a więc opieką nad dziećmi, wychowaniem i edukacją dzieci, komunikacją w rodzinie jak i komunikacją z nauczycielami w środowisku szkolnym czy radzeniem sobie z równowagą między życiem a pracą.

Co istotne to właśnie kobiety są aktorkami zmiany społecznej w społecznościach migranckich. Potrzeba zapewnienia bytu swojej rodzinie, zwiększenia szans integracyjnych swoich dzieci powoduje, że kobiety  szybko się integrują, są chętne uczyć się nowych rzeczy, a także wymieniać się wiedzą oraz doświadczeniami z innymi członkami społeczności. Dlatego też warsztaty psychoedukacyjne realizowane przez ISP we współpracy z Fundacją MaMa kierowane są głównie do kobiet, ponieważ w to one są w stanie zainspirować i przekonać innych członków społeczności migranckiej do zmiany.

W trakcie warsztatów wykorzystywane są różne metody takie jak wykład, praca w grupach czy dyskusja. Warsztaty składają się z kilku modułów, które mogą być zmieniane w trakcie trwania warsztatów w zależności od potrzeb i oczekiwań uczestniczek. Trenerkom podczas warsztatów towarzyszy zawsze wykwalifikowana animatorka, która podczas zajęć, organizuje zabawy dla dzieci uczestniczek warsztatów. Dzięki temu uczestniczki mogą się skupić w pełni na pracy warsztatowej.

Kompetencje międzykulturowe

Drugą ważną grupą do której Instytut Spraw Publicznych także kieruje swoje działania są osoby pracujące z migrantami przymusowymi. Podczas warsztatów uczestnicy mogą podnieść poziom swojej wiedzy i umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów metodą mediacji międzykulturowej, co w konsekwencji może przyczynić się do poprawy jakości wsparcia świadczonego na rzecz migrantów mieszkających w Polsce. Warsztaty pozwalają także na zwiększenie wiedzy i zrozumienia różnych społeczeństw, kultur, wartości i ról społecznych.

Do końca czerwca 2014 r. odbęda się dwie edycje 2-dniowych warsztatów dla przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych, które działają bezpośrednio na rzecz migrantów. Kolejne warsztaty, skierowane do  pracowników organizacji pozarządowych oraz nauczycieli pracujących z klasami wielokulturowym, planowane są na jesień 2014 r. Informacje o rekrutacji zostaną zamieszczone w dziale Aktualności na naszej stronie internetowej oraz na profilu ISP na portalu Facebook. Zachęcamy do ich śledzenia w celu uzyskania dalszych informacji.

Wszystkim zainteresowanym tematyką pracy z grupami wielokulturowymi polecamy także zapoznanie się z Inspiratorem Międzykulturowym. Wydana przez Instytut Spraw Publicznych publikacja jest nie tylko podręcznikiem z zakresu prowadzenia warsztatów. To przede wszystkim kompendium różnych refleksji i porad profesjonalnych trenerów na temat pracy z uchodźcami oraz zbiór pomysłów i wskazówek dla osób, które planują podjąć pracę z migrantami przymusowymi. Inspirator w wersji elektronicznej można pobrać na stronie internetowej ISP >>>
 

Zapisz się do newslettera
Newsletter