Ekonomia szyta na miarę

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Making Of na prawym brzegu Wisły, czyli wszystko zapięte na ostatni guzik


Cykl czarno-białych fotografii pt. "Pod skórą. Fotografie z Brzeskiej" potretujących mieszkańców ulicy Brzeskiej, będzie można obejrzeć podczas konferencji, którą Instytut Spraw Publicznych organizuje wspólnie z Insytytutem Socjologii UW w dniach 10-11 czerwca w kinie Praha.


Wystawa zdjęć mieszkańców ulicy Brzeskiej towarzyszyć nam będzie podczas konferencji poświęconej różnym sposobom rozwiązywania problemów społecznych oraz roli współpracy służb społecznych z organizacjami pozarządowymi w mądrym i skutecznym wspieraniu społeczności lokalnych zagrożonych wukluczeniem.


Wczoraj wspólnie z Maciejem Pisukiem, autorem zdjęć, zawiesiliśmy wystawę w ciekawej przestrzeni kina Praha.

Pan Maciej ustalał kolejeność w której fotografie zostaną zaprezentowane i opowiadał historie bohaterów swoich zdjęć. Jak sam mówi o swojej wystawie „chcę odczarować stereotypy, które tych ludzi stygmatyzują. Moi bohaterowie mają twarze i często trudną przeszłość. To nie jest jakaś tam anonimowa nędza.” Przygotowując koncepcję wydarzenia kierowała nami ta sama myśl. My także chcielibyśmy w trakcie naszej konferencji odczarować pewne stereotypy dotyczące wykluczenia społecznego i pokazać, że jest to zjawisko wieloaspektowe i dotykające nie tylko samą jednostkę, ale także całą społeczność.

Poprzez swoje zdjęcia Pisuk chce dotrzeć do warstwy osobowej mieszkańców Pragi i wydobyć ich indywidualne historie oraz postawy. Jego podejście do fotografowania mieszkańców Pragi w dużym stopniu zbliża się do sposobu myślenia właściwemu organizowaniu społeczności lokalnej, czyli metodzie środowiskowej pracy socjalnej, w upowszechnianie której Instytut Spraw Publicznych jest zaangażowany od wielu lat.

Punktem wyjścia dla Pisuka są personalne relacje z fotografowanymi osobami, nawiązywanie z nimi kontaktu i rozpoznanie ich potrzeb, sposobów życia, preferencji, tego co lubią, a czego nie. Ważny jest także dla niego kontakt z całą społecznoscią mieszkańców ulicy Brzeskiej. W ten sposób pozostawia na zewnątrz skorupę utartych opinii o Pradze, jej mieszkańcach, jak również ich biedzie i patologii. Widzi ich od środka, nadając im w swoich zdjęciach indywidualność i podmiotowość

Warto, aby działania ukierunkowane na rozwiązywanie problemów społecznych opierały się na podobnych założeniach i polegały, z jednej strony, na jak najlepszym dostosowaniu wsparcia do potrzeb osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, a z drugiej strony na pracy środowiskowej z całą społecznością lokalną.

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o koncepcji wystawy i zamyśle autora, zachęcamy do zapoznania się z esejem Macieja Pisuka, który ukazał się w Kwartalniku Fotografia  >>>

Chcielibyśmy, żeby praskie fotografie wzmocniły przekaz konferencji i zachęciły do refleksji nad tym na czym powinny się tak naprawdę opierać relacje między osobami oraz społecznościami dotkniętymi wykluczeniem, a działającymi w sferze pomocy społecznej służbami społecznymi i organizacjami pozarzadowymi.


Więcej o idei i programie wydarzenia można przeczytać tu

Serdecznie zapraszamy na naszą konferencję do kina Praha, a także do obejrzenia wystawy!

Zapisz się do newslettera
Newsletter