Ekonomia szyta na miarę

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Jeżeli dziś czwartek, to jesteśmy w Toruniu


Jak zachęcić przedsiębiorców do przyjmowania uczestników programów reintegracyjnych na praktyki zawodowe? Czemu tak ważne jest indywidualne podejście do każdej osoby powracajacej na rynek pracy i w jaki sposób motywować takie osoby do rozwoju edukacyjnego?

O tych i innych wyzwaniach związanych z procesem włączania osób bezrobotnych w rynek pracy dyskutowaliśmy dziś w Toruniu z przedstawicielami Centrów Integracji Społecznej. Konsultacje z ekspertami były jednym z elementów prac nad broszurą poświęconą standardom usług reintegracji społecznej i zawodowej Centrów i Klubów Integracji Społecznej oraz Zakładów Aktywnosci Zawodowej, która oprócz praktycznych wskazówek dotyczących różnych obszarów działalności tego typu podmiotów, będzie także zawierała opisy dobry praktyk usług reintegracyjnych.

Broszura w wersji papierowej oraz elektronicznej ukaże się w marcu i będzie dostępna dla wszystkich podmiotów reintegracyjnych zainteresowanych profesjonalizacją świadczonych przez siebie usług.

A wszystko odbyło się w nietpowym wnętrzu. Centrum Sztuki Współeczesnej w Toruniu to jedna z najnowocześniejszych (publicznych!) przestrzeni dedykowanych sztuce współczesnej, oferująca nie tylko wydarzenia artystyczne wszelkiej maści, ale i działania edukacyjne. Toruńskie CSW jest także przykładem, że rozwiązania z zakresu zrównoważnego rozwoju i ekologii nie muszą być tylko i wyłącznie traktowane jako eksponaty na wystawach, ale można je także wykorzystywać na co dzień:

Może takie ekologiczne kanapy z papierowych toreb zastąpiłyby nasze czarne (skądinąd bardzo stylowe) fotele w ISP?
Zapisz się do newslettera
Newsletter